ЧАЛАВЕК СТАГОДДЗЯ

Мікалай Пятровіч Кузьміч: Чалавек стагоддзя: біябібліяграфічны паказальнік / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага» ; складальнікі: Т. С. Філіпава, В. А. Гарбачэўская. — Брэст : Паліграфіка, 2011. — 52, [16] с. : іл.

УК «АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА імя М. ГОРКАГА»

МІКАЛАЙ ПЯТРОВІЧ

КУЗЬМІЧ:

ЧАЛАВЕК СТАГОДДЗЯ

БІЯБІБЛІЯГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Брэст

2011

УДК 016 : 75 (476.7) + 929

ББК 91.9 : 85 + 85.125.4(4Беі-4Брэ)-8

         К 89

Складальнікі:

Т. С. Філіпава — загадчыца аддзела літаратуры па мастацтву,

В. А. Гарбачэўская — загадчыца інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела

Пад рэдакцыяй:

А. М. Мяснянкінай — намесніка дырэктара па навуковай рабоце Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага,

Т. С. Кавенька — загадчыцы аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі

К 89

Мікалай Пятровіч Кузьміч: Чалавек стагоддзя: біябібліяграфічны паказальнік / УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага» ; складальнікі: Т. С. Філіпава, В. А. Гарбачэўская. — Брэст : Паліграфіка, 2011. — 52, [16] с. : іл.

ISBN 978-985-6970-33-0

Біябібліяграфічны паказальнік пра вядомага брэсцкага мастака-ювеліра Міколу Пятровіча Кузьміча ўключае кароткі нарыс жыцця і дзейнасці, асноўныя даты жыцця і творчасці, пералік выставак, на якіх экспанаваліся творы М. П. Кузьміча,літаратуру аб ім і яго творах з фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, спіс перыядычных выданняў, матэрыялы з якіх уключаны ў дапаможнік, імянны паказальнік і інш. Упершыню публікуюцца ў дадатках аўтабіяграфія мастака і экфразіс іконы «Нововизантийская икона «Архангел Михаил» краязнаўца Валерыя Мароза.

Біябліяграфічны паказальнік разлічаны на даследчыкаў мастацтва, супрацоўнікаў бібліятэк, музейных работнікаў, краязнаўцаў і ўсіх тых, хто цікавіцца творчасцю мастака.

                                                                  УДК 016 : 75 (476.7) + 929

                                                                  ББК 91.9 : 85 + 85.125.4(4Беі-4Брэ)-8

ISBN 978-985-6970-33-0

                                               © Абласная бібліятэка імя М. Горкага, 2011

                                               © Афармленне. ТАА «Паліграфіка», 2011

ПРЫГОЖАЯ ДОЛЯ

Міколу Кузьмічу

Рабіць добра сваё

і не лезці ў чужое,

Не пераймацца намовамі,

трымацца развагі.

Не самавялічыцца

i не прыніжацца.

Разумець мову каменя, мову агню

i даць мову эмалі.

Крыжам Лазара Богшы

самкнуць звёны часу

i трымацца ў ім сціпла.

I упарта доўжыць

у плавільні жыцця

злютоўку сэнсаў іменнасці

і мастакоўскага паклікання.

Гэта вельмі прыгожая доля,

як сам ты, зямляча!

Ніна Мацяш

ПРАДМОВА

Біябібліяграфічны паказальнік прысвечаны жыццю і творчасці брэсцкага мастака-ювеліра Міколы Кузьміча. Дапаможнік складзены на аснове фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага з выкарыстаннем даведачна-бібліяграфічнага апарата бібліятэкі, а таксама спосабам прагляду бібліяграфічных паказальнікаў Нацыянальнай кніжнай палаты і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, штомесячнага бібліяграфічнага бюлетэня «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку». Выданне ўключае ўсе выяўленыя крыніцы на беларускай і рускай мовах за 1987-2011 гг. Адбор літаратуры завершаны ў чэрвені 2011 года,

Бібліяграфічныя запісы зроблены ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», «ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», «СТБ 7.12-2001 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы» i «ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке».

Матэрыял згрупаваны ў наступныя раздзелы:

• Чалавек стагоддзя

• Даты жыцця і творчасці

• Пералік асноўных выставак, на якіх экспанаваліся творы М. П. Кузьміча

•Бібліяграфічныя матэрыялы

Жыццё і дзейнасць майстра

Аднаўленне Крыжа Еўфрасінні Полацкай

Стаўратэка для Крыжа Еўфрасінні Полацкай

Стварэнне ракі для захавання мошчаў Святой Еўфрасінні Інтэрнэт-рэсурсы

Вершы, прысвечаныя М. Кузьмічу і яго творам

Выявы твораў мастака

Відэафільмы

•Дадатак 1. М. П. Кузьміч. Автобиография.

•Дадатак 2. В. В. Мороз. Нововизантийская икона «Архангел Михаил»: Экфразис. Бібліяграфічныя запісы размяшчаюцца ў прамым храналагічным парадку. Нумарацыя запісаў суцэльная. Тэкст паказальніка дапоўнены фотаздымкамі розных гадоў з сямейнага архіва мастака. У якасці дадаткаў прыводзяцца аўтабіяграфія майстра і экфразіс «Нововизантийская икона «Архангел Михаил» берасцейскага краязнаўца Валерыя Мароза на рускай мове. Матэрыялы пададзены з захаваннем аўтарскай арфаграфіі і стылістыкі.

Даведачны апарат уключае алфавітны спіс перыядычных выданняў, матэрыялы з якіх уключаны ў выданне, і імянны паказальнік.

Біябібліяграфічны дапаможнік можа быць карысны даследчыкам мастацтва, супрацоўнікам бібліятэк, музейным работнікам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца творчасцю мастака.

Скдалальнікі выказваюць шчырую падзяку жонцы мастака Таццяне Ўладзіміраўне і сыну Пятру за дапамогу падчас працы над бібліяграфічным паказальнікам.

ЧАЛАВЕК СТАГОДДЗЯ

У сучасным беларускім дэкаратыўна-прыкладным мастацтве творчасць заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь Мікалая Пятровіча Кузьміча па праву атрымала прызнанне, ён вывучыў і аднавіў унікальную тэхніку старажытнавізантыйскай перагародчатай эмалі.

Нарадзіўся майстар 28 лістапада 1950 г. у в. Патрыкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Спецыяльную адукацыю атрымаў у Мінскім мастацкім вучылішчы імя А. Глебава ў 1982 г. Пасля быў размеркаваны на працу на Брэсцкі мастацкі камбінат. Праз некалькі гадоў, убачыўшы ювелірныя вырабы з эмаллю, «загарэўся» гэтай справай, якая стала галоўнай у жыцці майстра. Пачынаў сваю творчую дзейнасць М. Кузьміч з невялікіх ювелірных аздабленняў з медзі, мельхіёру і бронзы. Працуючы побач з ужо вядомымі майстрамі, ён не толькі набываў каштоўны вопыт, але і выпрацоўваў уласны мастацкі стыль. Мастак удасканальваў эмальерную тэхніку, удзельнічаў ва ўсерасійскіх і міжнародных выстаўках у Маскве і Мінску, на сімпозіумах у Юрмале (Латвія), Паланзе (Літва), Ла-Каруньі (Іспанія), Кобургу (Германія).

У1993 г. М. Кузьміч узяўся за складаны праект- па фотанегатывах і малюнках аднавіць Крыж Еўфрасінні Полацкай, створаны ў 1161 г. знакамітым ювелірам Лазарам Богшам. Майстру патрэбна было не толькі ўвасобіць выгляд крыжа, але і адрадзіць забытую тэхніку перагародчатай старажытнавізантыйскай эмалі. Амаль пяць гадоў працы ў маскоўскіх і пецярбургскіх музеях, архівах і сваёй майстэрні дазволілі раскрыць сакрэты тэхналогіі яе вырабу. У 1997 г. праца над крыжом была завершана. Пазней мастак пачаў працаваць над стварэннем стаўратэкі для крыжа, а 2002 г. стаў пачаткам работы над новым заказам Беларускай Праваслаўнай Царквы — ракай для захавання мошчаў Святой Еўфрасінні.

На працягу ўсёй творчай дзейнасці мастак звяртаецца да стварэння работ у тэхніцы гарачай эмалі. Творы незвычайна вобразныя і выразныя. Сярод іх — эмаль «Беларуская Атлантыда», серыі «Вежы», «Кветкавы рай», дэкаратыўныя кампазіцыі «Блакітныя сны», «Купалле», «Слуцкія паясы», «Рэгата», «Свята», «Салют», «Бабіна лета», «Мip табе, планета Зямля», «Памяць», «Прастора i час», «Рух». Полацкія матывы, помнікі даўніны, твары беларускіх святых і яркія летнія асацыяцыі — тэмы невялікіх, але экспрэсіўных работ. Аўтар ажыўляе мінулае і стварае гармонію духу і майстэрства. Ён уводзіць у традыцыйныя тэмы новыя эксперыментальныя матывы, узбагачае іх сучаснымі прачытаннямі. Творы знаходзяцца ў музеях, галерэях і прыватных калекцыях Беларусі, ва Ўсерасійскім музеі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва г. Масквы, Германіі — г. Кобург, муніцыпальным музеі Іспаніі.

З 2004 па 2010 гг. М. Кузьміч узначальваў Брэсцкае абласное аддзяленне Беларускага саюза мастакоў. Ён узнагароджаны ордэнамі Святога Уладзіміра III ступені і Еўфрасінні Полацкай, ордэнам Крыжа Еўфрасінні Полацкай, медалямі князя Канстанціна Астрожскага (Польшча) і «За заслугі ў выяўленчым мастацтве» Беларускага саюза мастакоў. Мікалай Кузьміч — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998), прэмій «За духоўнае адражэнне» (1997), «Берасцейская зорка» (1997) у намінацыі «Чалавек года». Біяграфічны цэнтр Кембрыджскага ўніверсітэта ў 1998 г. прысвоіў мастаку званне «Чалавек стагоддзя».

Крыж Еўфрасінні Полацкай — унікальны твор старабеларускага эмальернага мастацтва, помнік пісьменства XII ст.; рэлігійная і духоўная святыня беларусаў. Зроблены ў 1161 г. полацкім ювелірам Лазарам Богшам паводле заказу Еўфрасінні Полацкай як каўчэг для захавання хрысціянскіх рэліквій. Крыж шасціканцовы, вышыня 51,8 см, даўжыня верхняга перакрыжавання 14 см, ніжняга — 21 см, таўшчыня 2,5 см. Аснова з кіпарысавага дрэва, зверху і знізу пакрыта 21 залатой пласцінкай з каштоўнымі камянямі і 20 эмалевымі абразкамі, бакі абкладзены 20 сярэбранымі з пазалотай пласцінкамі, брыжы пярэдняга боку абведзены шнурком жэмчугу. Пласціны пярэдняга боку ўтвараюць іканапісную кампазіцыю — вялікі, або расшыраны, дэісус. На верхніх канцах крыжа паясныя выявы Хрыста, Маці Божай і Іаана Прадцечы. У цэнтры ніжняга перакрыжавання — 4 евангелісты, на канцах — архангелы Гаўрыіл і Міхаіл. Унізе — патроны заказчыцы і яе бацькоў: святая Еўфрасіння Александрыйская, святыя пакутнікі Георгій і Сафія. У верхнім перакрыжаванні прымацаваны невялікі 4-канцовы крыжык, у ніжнім — 6-канцовы. На адвароце — выявы айцоў царквы Іаана Залатавуста, Васіля Вялікага, Грыгора Багаслова, апосталаў Пятра і Паўла, а таксама святых Стафана, Дзмітрыя і Панцеляймона. 3 імі чаргуюцца эмалевыя арнаментальныя пласціны. Над кожным абразком часткова грэчаскімі, часткова славянскімі літарамі зроблены надпісы.

У сярэдзіне крыжа ў пяці квадратных падпісаных гнёздах знаходзіліся рэліквіі: кавалачкі крыжа Гасподняга з кроплямі яго крыві, кавалачак каменю ад дамавіны Маці Божай, часткі мошчаў святых Стафана і Панцеляймона, кроў св. Дзмітрыя. Унізе дробны надпіс з імем майстра: «Господи, помози рабоу своемоу Лазорю, нареченномоу Богъши, съделавъшемоу кръстъ сии црькви святага Спаса и Офросиньи». На баках крыжа па спiралі ў два рады зроблены вялікі Завяшчальны надпіс: «У лета 6669 кладзе Ефрасіння святы крыж у сваім манастыры, у царкве святого Спаса. Дрэва святое бясцэннае, акова ж яго золата і срэбра, і камяні i перлы на 100 грыўняў, а да… 40 грыўняў,i хай не выносяць яго з манастыра ніколі, i не прадаюць, не аддаюць. Калі ж не паслухаецца хто i вынесе з манастыра, хай не дапаможа яму святы крыж ні ў жыцці гэтым, ні ў будучым, хай пракляты будзе ён святой жыватворнаю Тройцаю ды святымі айцамі… i хай напаткае яго доля Іуды, які прадаў Хрыста. Хто ж насмеліцца ўчыніць такое… валадар або князь, або епіскап ці ігумення, або іншы які чалавек, хай будзе на ім гэты праклён. Ефрасіння ж, раба Хрыстова, што справіла гэты крыж, здабудзе вечнае жыццё з усімі святымі…». Захоўваўся Крыж (з перапынкамі) у Полацку. У 1921 годзе быў рэквізаваны. У 1929-41 гг. зберагаўся ў Магілёўскім краязнаўчым музеі, адкуль знік пры нявысветленых абставінах. У 1992 г. прынята рашэнне аб узнаўленні крыжа і створана навукова- кансультатыўная група, у склад якой уваходзілі беларускія і расійскія вучоныя.

Мікалай Кузьміч на працягу пяці гадоў (з 1992 па 1997 гг.) працаваў над узнаўленнем крыжа найпадобнай Еўфрасінні Полацкай. 30 чэрвеня 1997 года мітрапаліт Філарэт уклаў ва ўзноўлены крыж-стаўратэку часцінкі крыві Хрыстовай, дрэва Чэснага і Жыватворчага Крыжа, Каменя ад Труны Гасподняй і Каменя ад Труны Прасвятой Багародзіцы, часцінкі святых мошчаў. У 1997 г. праца над узнаўленнем крыжа была завершана. Усеправаслаўная святыня была асвечана і ўстаноўлена ў Полацкім Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры. Узнаўленне Крыжа найпадобнай Еўфрасінні Полацкай, яго ўсенароднае прызнанне як нацыянальнай і ўсеправаслаўнай святыні стала бясцэннай ніццю, што звязвае часы і народы.

Стаўратэка для Крыжа Еўфрасінні Полацкай

23 чэрвеня 2001 года Крыж Еўфрасінні Полацкай быў дастаўлены на некалькі дзен з Полацка ў Брэст. У гарадскім кафедральным саборы ў імя святога Сімяона Стоўпніка ён быў уложаны ў стаўратэку, вырабленую Мікалаем Кузьмічом. Стаўратэка — гэта спецыяльны куфэрак для захоўвання крыжа. Яна ўяўляе сабою прамавугольны футляр (даўжыня стаўратэкі 75 см, шырыня 60 см, вышыня 7 см), які абшыты зверху сярэбранымі з пазалотай пласцінкамі, усярэдзіне ніша для Крыжа выслана натуральным цёмна-зялёным аксамітам. Па перыметру знешняга боку — літыя металічныя карункі, якія выкананы паводле арнаментальных матываў XII ст.: выразны акруглы рапорт, вытанчаная вязь i перапляценне частак арнаменту выдаюць старажытныя рэмінісцэнцыі, да якіх звярнуўся аўтар, каб дасягнуць больш поўнай адпаведнасці сучаснага вырабу творам старажытнай мастацкай традыцыі. Зверху, па баках і ўнізе арнамент «разрываецца» эмалевымі абразкамі з выявамі Гроба Господня, прылад катавання Ісуса Хрыста, на двух эмалевых пласцінках пасярэдзіне крыжа — выявы святых імператара Канстанціна i яго маці Алены, пасярэдзіне ўнізе — мініяцюрныя выявы самой Еўфрасінні Полацкай, а таксама святых архангелаў Міхаіла і Гаўрыіла. Зверху на ражках — дзве эмалевыя выявы шасцікрылых херувімаў. Кожная выява непаўторная, з’яўляецца дасканала выкананай стылізацыяй старажытнавізантыйскай эмалі, якой уласціва стрыманая экспрэсія. Эмаль з залатымі перагародкамі выканана М. Кузьмічом з віртуозным майстэрствам.

Перад намі — аўтарскі выраб, свабоднае ўвасабленне мастацкай задумкі майстра. На бакавой частцы стаўратэкі ціснёны надпіс на стараславянскай мове, які паведамляе час, месца вырабу і інш., заканчваецца словамі: «Сотворена: с молитвою о ниспослании помощи Божией благосостояния Церкви и благоденствия народу Белой Руси». 3 адваротнага боку мы бачым барэльеф Крыжа — сімвала жыцця — ў акружэнні арнаментальных разетак, якія размешчаны на плоскім полі. Стаўратэка ўпрыгожана каштоўнымі камянямі няправільнай формы, якія захавалі сваю непаўторную прыродную прыгажосць.

Асвячэнне стаўратэкі было здзейснена Патрыярхам Маскоўскім і ўсяе Русі Аляксіем II, які ў тыя дні наведваў беларускую зямлю.

Стаўратэка — унікальны помнік ювелірнага мастацтва, дзе арганічна спалучаюцца старажытныя тэхналогіі і сучаснае майстэрства, а адроджаная перагародчатая эмаль прадстаўлена як мастацкая з’ява новай эпохі.

Стварэнне ракі для захавання мошчаў Святой Еўфрасінні

У 1173 годзе полацкі епіскап Дыянісій благаславіў блажэнную Еўфрасінню пакінуць Полацк. На схіле гадоў праведная ігумення здзяйсняе паломніцтва ў Святую Зямлю да Гроба Гасподняга. Наведала ігумення Полацкая i Царградскую Сафію, тройчы малілася ў Гроба Гасподняга. 5 чэрвеня 1173 года, знясіленая падарожжам, пасля хваробы прападобная Еўфрасіння скончыла свой зямны шлях. Пахавана была першая з усходнеславянскіх святых у манастыры святога Феадосія каля Іерусаліма пры паперці царквы Прасвятой Багародзіцы, дзе знаходзілі вечны спачын праведныя жоны. Праз 14 гадоў, ў 1187 годзе, Іерусалім захапіў егіпецкі султан Салах-ад-Дзін. Хрысціяне, якія пакінулі Святую Зямлю, ўзялі з сабой мошчы полацкай княжны, і яны былі перапахаваны ў Феадосіеву пячору Кіеўскай лаўры, дзе і пакоіліся больш за сем стагоддзяў.

I толькі ў 1910 годзе параходам па Дняпры святыя мошчы даставілі на родную зямлю — у Полацк (яшчэ ў 1833 годзе жыхары горада звярталіся ў Сінод з просьбай аб перанясенні астанкаў у манастыр, пабудаваны Еўфрасінняй). Прывезлі ў грабніцы, вырабленай у выглядзе старажытнага саркафага на ахвяраванні вернікаў. Але ў 1922 годзе здарылася святатацтва: раку адкрылі члены спецыяльна створанай камісіі Камісарыята юстыцыі РСФСР. Мошчы князёўны Полацкай тады адправілі на атэістычную выставу ў Маскву, адтуль — у краязнаўчы музей Віцебска. I толькі ў 1943 годзе астанкі вярнуліся ў Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр. А вось куды знік арыгінальны саркафаг, дагэтуль невядома.

У 2003 годзе з благаславення мітрапаліта Філарэта Мікалай Кузьміч прыступіў да працы над новай ракай. Па памерах новая рака подобная на невялікі каўчэг, але толькі серабра на яе выраб спатрэбілася 106 кілаграмаў. Кляновая рама-каркас апрацавана масцікай, абліцавана сярэбранымі пласцінамі і з чатырох бакоў упрыгожана бронзавымі залачонымі барэльефамі. Выявы на іх адпавядаюць архіўнаму апісанню, але адрозніваюцца ад арыгінала, бо адсутнічаюць дакладныя гістарычныя сведчанні і якасныя фотаадлюстраванні. Толькі цэнтральны барэльеф з постаццю Еўфрасінні — дакладная копія першакрыніцы XII ст.

Фундаментальнасць суседнічае з тонкай ювелірнай работай. Знешні бок ракі ўпрыгожваюць барэльефы, якія адлюстроўваюць перанясенне мошчаў святой з Іерусаліма ў Кіеў і закладку іх у манастырскай царкве Усяміласцівейшага Спаса.

Вінаградная лаза і арнамент з каляровай эмалі акантоўваюць раку. Бакавыя паверхні пакрыты пазалотай. Верхняе века надмагілля асабліва ўражвае: вобраз прападобнай у поўны рост вянчае німб з рубінамі і жамчугамі. У раку ўстаўлена труна, вырабленая з кіпарысавага дрэва ў майстэрні «Мінскрэстаўрацыі». 5 чэрвеня 2007 года — у дзень памяці беларускай святой — пасля абраду асвячэння сюды змясцілі мошчы Еўфрасінні Полацкай, убраныя ў адзенне, над якім працавалі полацкія манашкі-залаташвейкі. Рака, завершаная ў 2007 г., стала аўтарскім творам, які выявіў погляд чалавека нашага стагоддзя на падзеі далёкай мінуўшчыны.

ДАТЫ ЖЫЦЦЯ I ТВОРЧАСЦІ

1950 — нарадзіўся ў в. Патрыкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці

1968 — 1971 — служба на Паўночным флоце

1978 — паступіў у Мінскае мастацкае вучылішча імя А. К. Глебава

1982 — скончыў Мінскае мастацкае вучылішча імя А. К. Глебава

1983 — пачатак выставачнай дзейнасці

1987 — прыняты ў Беларускі саюз мастакоў

1993 — пачатак працы па аднаўленні Крыжа Еўфрасінні Полацкай

1994 — паездка ў Іерусалім

1997 — завершана работа над аднаўленнем Крыжа Еўфрасінні Полацкай

1997 — лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае          адраджэнне»

1997 — лаўрэат прэміі «Берасцейская зорка» у намінацыі «Чалавек года»

1997 — узнагароджаны ордэнам Святога Ўладзіміра III ступені

1998 — Інтэрнацыянальным Біяграфічным цэнтрам (Кембрыдж, Англія)    названы Чалавекам XX стагоддзя; узнагароджаны медалём князя          Канстанціна Астрожскага (Польшча)

2000 — Медаль Беларускага саюза мастакоў «За заслугі ў выяўленчым      мастацтве»

2001 — завяршэнне работы над стаўратэкай для Крыжа Еўфрасінні Полацкай;

         Патрыяршая грамата «За старанную працу на славу святой царквы»

2002 — узнагароджаны ордэнам Крыжа Еўфрасінні Полацкай; пачатак работы па аднаўленні ракі для захавання мошчаў Еўфрасінні Полацкай

2004 — узначальвае Брэсцкае абласное аддзяленне Беларускага саюза мастакоў

2007 — завяршэнне работы над ракай для мошчаў Еўфрасінні Полацкай; узнагароджаны ордэнам найпадобнай Еўфрасінні ігуменні Полацкай;     прысвоена званне «Заслужены дзеяч мастацтваў РБ»

2010 — узнагароджаны граматай Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта;          узнагароджаны граматай упраўлення культуры Брэсцкага      аблвыканкама.

ПЕРАЛІК АСНОЎНЫХ ВЫСТАВАК, НА ЯКІХ ЭКСПАНАВАЛІСЯ ТВОРЫ М. П. КУЗЬМІЧА

1983 — выстаўка «Фізкультура і спорт»

1984 — рэспубліканская выстаўка «Восень-84» (г. Мінск); рэспубліканская

         выстаўка «Подзвігу народа жыць у вяках»; усесаюзная выстаўка «Зямля і людзі» (г. Масква, Расія)

1985 — рэспубліканская выстаўка «Мастакі — народу»; рэспубліканская      выстаўка «Мастакі ў барацьбе за мір»; сімпозіум па эмалі (г. Паланга,   Літва); усесаюзная выстаўка ў музеі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (г. Масква, Расія); рэспубліканская выстаўка «40 гадоў     Перамогі»; рэспубліканская выстаўка «Восень-85»

1986 — рэспубліканская выстаўка «Мы будуем камунізм»

1987 — рэспубліканская выстаўка «Краіна саветаў»; міжнародны сімпозіум

         па эмалі (г. Юрмала, Латвія); міжнародная выстаўка, прысвечаная   25-годдзю палёту Ю. Гагарына ў космас; усесаюзная выстаўка ў музеі     дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (г. Масква, Расія)

1988 — міжнародны сімпозіум па эмалі (г. Паланга, Літва); усесаюзная       выстаўка ў музеі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (г. Масква, Расія); усесаюзная выстаўка ў музеі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

         (г. Ленінград, Расія); усесаюзная выстаўка ў музеі дэкаратыўна-       прыкладнога мастацтва (г. Рыга, Латвія)

1989 — рэспубліканская выстаўка «Мастак і экалогія»; міжнародны сімпозіум    па эмалі (г. Паланга, Літва)

1990 — рэспубліканская выстаўка, прысвечаная Ф. Багушэвічу; міжнародны

         сімпозіум па эмалі (г. Ла-Карунья, Іспанія); усесаюзная выстаўка ў музеі          дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (г. Масква, Расія)

1991 — рэспубліканская выстаўка, прысвечаная М. Багдановічу 1995 —       міжнародная выстаўка (г. Кобург, Германія)

2006 — персанальная выстаўка твораў з эмалі ў Музеі сучаснага мастацтва

         (г. Мінск)

2007 — персанальная выстаўка (г. Брэст); персанальная выстаўка твораў з эмалі

         ў мастацкай галерэі (г. Полацк)

2008 — абласная выстаўка, прысвечаная 60-годдзю стварэння абласнога

         аддзялення Беларускага саюза мастакоў (г. Брэст); рэспубліканская          выстаўка ў рамках выстаўкі абласных арганізацый Беларускага саюза      мастакоў (г. Мінск); персанальная выстаўка твораў з эмалі ў Мастацкім         музеі (г. Брэст) (уся калекцыя твораў перададзена ў дар музею); групавая   выстаўка «Беларускія сустрэчы-2», галерэя «Профіль» (г. Познань,        Польшча)

2009 — персанальная выстаўка (г. Брэст); міжнародная выстаўка «Ікона

         ў сучасным мастацтве» у галерэі езуітаў (г. Познань, Польшча);       рэспубліканская мастацкая выстаўка-конкурс «Міленіум», прысвечаная   1000-годдзю Літвы; рэспубліканскі біенале дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (г. Мінск)

2010 — абласная выстаўка «Памяць», прысвечаная 65-годдзю вызвалення

         Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў; выстаўка «Сучаснае     мастацтва Брэстчыны» у рамках рэспубліканскай выстаўкі «Зямля пад    белымі крыламі» (г. Брэст); выстаўка «Сучаснае мастацтва Брэстчыны»   у рамках рэспубліканскай выстаўкі «Зямля пад белымі крыламі»

         (г. Гродна); персанальная выстаўка эмалей у Музеі сучаснага мастацтва   (г. Мінск)

2011 — персанальная выстаўка мастацкіх эмалей у краязнаўчым музеі

         (г. Баранавічы); выстаўка на Днях беларускай культуры (г. Ерэван,          Арменія); персанальная выстаўка (г. Брэст); міжнародны біенале па        мастацкай эмалі (г. Вільнюс, Літва)

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

ЖЫЦЦЁ I ДЗЕЙНАСЦЬ МАЙСТРА

1.      Мароз, В. Амаль знікла эмаль… : [аб творчасці мастака] / В. Мароз //       Мастацтва Беларусі. — 1987. — № 10. — С. 23-24.

2.      Прыняты ў Саюз мастакоў : [Кузьміч Мікалай Пятровіч] // Мастацтва       Беларусь — 1989. — № 6. — С. 53.

3.      Мінкін, А. Гэтая свавольніца эмаль / Алег Мінкін // Крыніца. — 1990. –

         № 8. — 2-я с. вокл. ; С. 1, 20-21 : іл. — Кампазіцыя з серыі «Чорнае і белае».

4.      В мастерской художника / фото Эдуарда Кобяка // Заря. — 1992. — 4 февр.           (№ 16). — С. 4.

5.      Николай Кузьмич = Nikolay Kuzmich // Художники Брестчины. 50 лет :    альбом-каталог/ авт.-сост. Б. Крепак [и др.] ; дизайн и вёрстка

         И. Рыжковой ; фото репрод.: Э. Кобяк, Р. Кобяк ; пер. И. Желудко ; Бел. союз художников. Брест, обл. орг., Брест, комбинат «Мастацтва». —          Минск, 1997. — С. 50.

6.      Аб прысуджэнні прэміі «За духоўнае адраджэнне» 1997 года : Указ          Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 2 // Нар. газета. — 1998. — 9 студз.

         (№     5/6). — С. 3. ; Нар. воля. — 1998. — 10 студз. (№ 4). — С. 2.

7.      Мастер-эмальер Николай Кузьмич // Брест, курьер. — 1998. — 1-7 янв.

         (№ 1). — С. 3.

8.      Півавар, Э. Крыніцы духоўнасці нашага народа невычарпальныя / Э.       Півавар // Звязда. — 1998. — 9 студз. (№ 5). — С. 3.

9.      За духоўнае адраджэнне : [лаўрэат прэміі 1997 г. — М. Кузьміч] // Нар.     трыбуна. — 1998. — 10 студз. (№ 2). — С. 1.

10.    Духовное и светское рядом : [премия «За духовное возрождение» Н.         Кузьмичу] // Веч. Брест. — 1998. — 14 янв. (№ 4).

11.    Возрождаемся духом: Н. Кузьмич стал обладателем премии «За      духовное возрождение» // Брест, курьер. — 1998. — 15-21 янв. (Ń? 3). — С. 3.

12.    Ефанов, В. Тайник для святого Креста / Владимир Ефанов // Сов.    Белоруссия. — 1998. — 14 февр. (№ 43/44). — С. 10.

13.    Кузьмич, Н. «Я понял, жизнь скоротечна и надо спешить делать добро» /          беседовал В. Николайчук// Во славу Родины. — 1998. — 14 февр. (№ 28). —   С. 3.

14.    Чалавек XX стагоддзя з Брэста : [Біяграфічны цэнтр Кембрыджскага        ўн-та прысв. М. Кузьмічу ганаровае звание «Чалавек стагоддзя»] // Навіны. — 1998.   — 9 верас. (№ 95). — С. 2.

15.    Козлович, В. Крест надежды нашей : [почётное звание «Человек       столетия» приев. Н. Кузьмичу] / В. Козлович // Брест, курьер. — 1998. —    10-16 сент. (№ 37). — С. 1.

16.    От святыни к призам удачи : [Н. Кузьмич завершил работу над гл. призами фестиваля «Белая вежа-98» — двумя Гран-при за лучшие           спектакли в драме и кукол, искусстве] // Заря. — 1998. — 29 сент. (№ 109). —          С. 2.

17.    Хроніка мастацкага жыцця: званні : [Біяграфічны цэнтр Кембрыджскага ўн-та прысв. М. Кузьмічу ганаровае звание «Чалавек стагоддзя»] // Мастацтва. — 1998. — № 7. — С. 77.

18.    Кузьміч Мікалай Пятровіч = Kuzmitch Mikalai Pyatrovitch // Беларускі      саюз мастакоў = Belarussian Union of Artist: энцыкл. давед. / рэдкал.: Б.   А. Крэпак (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1998. — С. 283.

19.    Аксенін, С. Дэбют рэжысёра-земляка : [галоўны прыз — за лепшае    ўвасабленне нац. тэмы атрымаў дакументальны фільм «Дабро стварай» —   пра мастака М. Кузьміча] / Сымон Аксенін // ЛіМ. — 1999. — 5 лістап.

         (№ 44). — С. 3.

20.    Кузьміч Мікалай Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск,

         1999. — Т. 8. — С. 565.

21.    Тарасюк, У. Парк да 2000-годдзя хрысціянства [плануюць разбіць у в.     Вулька-Антопальская Драгічынскага раёна, дзе нарадзіўся М, Кузьміч] /     У. Тарасюк // ЛІМ. — 2000. — 7 крас. (№ 14). — С. 3.

22.    Кузьміч, М. Нізкі паклон табе, мая зямліца // Панасюк, М. Дыялог на        мяжы стагоддзяў 1999-2000. — Мінск, 2000. — С. 64-69.

23.    Ткачук, Н. Ніна Трафімаўна, маці мастака // Панасюк, М. Дыялог на         мяжы стагоддзяў 1999-2000. — Мінск, 2000. — С. 145-150.

24.    Схема-праект паркавай сядзібы ў гонар 2000-годдзя хрысціянства i          аднаўлення Крыжа Еўфрасінні Полацкай нашым земляком Мікалаем        Кузьмічом // Нар. трыбуна. — 2000. — 29 крас. (№ 17). — С. 4.

25.    Кузьмич, Н. Николай Кузьмич: «Для меня большая честь быть         епархиальным художником…» / беседовала Нина Зырко // Заря. — 2000. —        28 нояб. (№ 135). — С. 2.

26.    Рубашевский, Ю. У каждого свой крест / Ю. Рубашевский // Веч. Брест. — 2000. — 29 нояб. (№ 97). — С. 1-2.

27.    Ткачук, Н. Ніна Трафімаўна, маці мастака… / Ніна Ткачук. ; фота     Сцяпана Супруна // Нар. трыбуна. — 2000. — 29 крас. (№ 17). — С. 4.

28.    Поздравляем! : замечательному мастеру ювелирного и эмальерного         искусства, члену Белорусского союза художников Н. Кузьмичу       исполнилось 50 лет// Брест, курьер. — 2000. — 30 нояб. — 6 дек. (№ 49). –

         С. 4

29.    Лагвіновіч, А. Міколу Кузьмічу — 50 / А. Лагвіновіч // Нар. трыбуна. —      2000. — 2 снеж. (№ 49). — С. 4.

30.    Барысюк, У. Выязная лятучка ў майстэрні : [«НТ» у Міколы Кузьміча] /   У. Барысюк // Нар. трыбуна. — 2001. — 21 крас. (№ 16). — С. 4.

31.    Смолина, Л. Кузнецы Брестчины — всем кузнецам кузнецы : [по итогам      первого респ. праздника-конкурса кузнецов «Золотая подкова», прошедшего в Пуховичском районе, брестчане заняли первое место во      главе с именитым кузнецом нашего времни — художником-эмальером       Николаем Кузьмичом] / Л. Смолина // Заря. — 2001. — 5 июля. (№ 74).

         — С. 1.

32.    Дзенісейка, А. 3 імем Еўфрасінні Полацкай / А. Дзенісейка // Нар.    трыбуна. — 2002. — 23 лют. (№ 8). — С. 4.

33.    За Святой крест — церковные награды : [художник-эмальер Н. Кузьмич     удостоен двух высоких наград православной церкви — ордена        Преподобной Евфросинии Полоцкой и ордена князя Константина Острожского] // Брест, курьер. — 2002. — 13-19 июня (№ 24). — С. 3.

34.    Николай Кузьмич = Nikolai Kuzmich // Художники Брестчины-2002 :        альбом- каталог/ авт.-сост. М. Коньков [и др.] ; Брест, обл. орг.   общественного об- ния «Белорусский Союз художников». — Минск,   2002. — С. 70.

35.    Казловіч, В. Мікола Кузьміч узнагароджаны польскай праваслаўнай        царквой / В. Казловіч // Нар. воля. — 2002. — 7 чэрв. (№ 109). — С. 2.

36.    Кузьмич, Н. «Несите свой крест со смирением» / беседовал Геннадий        Левчук // Духов, вестник. — 2002. — Авг. (№ 8). — С. 2.

Канец 90-х гадоў.        Злева направа: Мікалай Пятровіч Кузьміч;

Таццяна Іванаўна Макарава, доктар гістарычных навук, супрацоўнік Інстытута археалогіі РАН; Леанід Васільевіч Аляксееў, доктар гістарычных навук; сын Пётр

Канец 90-х гадоў. Праца над Крыжам

Фрагменты Крыжа Еўфрасінні Полацкай

Адноўлены Крыж Еўфрасінні Полацкай

На фота знізу справа: 2010 г. з Крыжам Еўфрасінні Полацкай

37.    Бурык, К. Яго ведаюць і ў Кембрыджы / К. Бурык // Нар. трыбуна. — 2003.        — 29 лістап. (№ 48). — С. 4.

38.    Сутько, Ю. «Звездное» трио из Антополя : [конкурс «Берасцейскія зоркі». Один из лауреатов в номинации «Человек года» — Николай          Кузьмич] / Юрий Сутько // Заря. — 2003. — 8 июля (№ 74). — С. 2.

39.    Арлоў, У. Уладзімір Арлоў: Чалавек розніцца ад жывёлы тым, што ўмее смяяцца / запісала С. Курс // Наша Ніва. — 2003. — 29 жн. (№ 31).

         — С. 12-13.

40.    Шеламова, Т. «Хотелось бы реализоваться в свободной стране» :     [творческая встреча с Н. Кузьмичом в Брестской областной библиотеке      им. М. Горького] / Татьяна Шеламова // Веч. Брест. — 2003. — 28 нояб.

         (№ 98). — С. 8.

41.    Антаноўская, I. Час адкрыцця : [уражанні бібліятэкара Абласной     бібліятэкі імя М. Горкага ад вечара-сустрэчы з Мікалаем Кузьмічом] /      Іна Антаноўская // Заря. — 2003. — 18 дек. (№ 143). — С. 3.

42.    Бібліяграфічны спіс літаратуры, прысвечанай жыццю і творчасці     Мікалая Кузьміча / склад. Іна Антаноўская ; УК «Абл. б-ка імя М.        Горкага». — Брэст, 2004. — 9 с.

43.    Игнатюк, Е. А. Лірычнае прачытанне тэмы «Палессе» у творах мастакоў          Драгічыншчыны // Пинск в современной Беларуси : тезисы докладов        научно-практической конференции молодых ученых Пинщины. —         Пинск, 2004. — С. 71-75.

44.    Арлоў, У. «Ленін не раз бываў у Полацку…» : [У. Арлоў узгадвае

         М. Кузьміча] / гутарыў Алесь Аркуш // ARCHE Пачатак. — 2004. — № 3. — С. 17-26.

45.    Панасюк, Н. После жатвы — в храм : [Николай Кузьмич посетил новую      церковь в д. Именин Дрогич. р-на] / Николай Панасюк // Бел. нива. —       2004. — 30 июля (№ 158). — С. 2.

46.    Кузьмич, Н. Николай Кузьмич: «Тайны расскрываются во сне» /      беседовал Анатолий Гурин // Сов. Белоруссия. — 2004. — 18 авг. (№ 154). —         С. 8-9.

47.    Кузьмич, Н. Николай Кузьмич: «Чудес не бывает без труда» / беседовала          Любовь Павлова ; фото Юрия Макарчука // Брест, курьер. — 2005. — 29     июня (№ 27). — С. 8.

48.    Згурка, I. Майстра Мікалай Кузьміч / Ірына Згурка // Згода. — 2005. —        12-19 лістап. (№ 41). — С. 13.

49.    Павлова, Л. Юбилейная осень берестейских художников : [55-летие                   Николая Кузьмича, художника-эмальера, председателя Брестской             областной организации Белорусского союза художников] / Любовь                   Павлова ; фото Юрия Макарчука // Брест, курьер. — 2005. — 24 нояб.

         (№ 48). — С. 9.

50.    Вайтовіч, С. «Па заслугах нашых яна даецца» : [пра творчасць брэсцкага          мастака Мікалая Кузьміча] / Святлана Вайтовіч // Мастацтва. — 2005. –

         № 12. — С. 18-19.

51.    Шаранговіч, Н. «Традыцыя не павінна быць мёртвай» : [пра творчасць    М. Кузьміча] / Наталля Шаранговіч // Культура. — 2006. — 2-8 снеж.

         (№ 48). — С. 7.

52.    Пракаповіч, М. Паўсталі Рагвалодавы нашчадкг… : [творчасць                           берасцейскага мастака-эмальера М. Кузьміча] / Мікола Пракаповіч //                 Веч. Брест. — 2006. — 17 нояб. — С. 7.

53.    Николай Кузьмич = Nikolai Kuzmich / авт.-сост. Наталья Шарангович ;     Музей современного изобразительного искусства ; Бел. Союз    художников. — Минск, 2006. — 32 с. — На рус. и англ. яз.

54.    Киприанович, Г. Я. Исторический очерк православия, католичества и       унии в Белоруссии и Литве / Григорий Яковлевич Киприанович. — Минск    : Бел. Экзархат, 2006. — 351 с. — Упоминание о Н. Кузьмиче: с. 35.

55.    Кузьмич, Н. П. «Не поднимаешься — значит, падаешь», — уверен мастер,          воссоздавший Крест Евфросинии Полоцкой / беседовала Эмма Дзюрич ; фото Валерия Короля // Заря. — 2006. — 28 янв. (№ 11). — С. 8-9.

56.    Дзюрич, Э. В. «Не поднимаешься — значит, падаешь», — уверен мастер,          воссоздавший крест Евфросинии Полоцкой // Брестчина: журналисты          рассказывают. — Брест, 2006. — С. 17-23.

57.    Кузьмич Николай Петрович // Республика Беларусь : энциклопедия :

         [в 7 т.]. — Минск, 2007. — Т. 4. — С. 339.

58.    Аляксееў, А. Спадчына Беларусі = The Heritage of Belarus. Treasures /                Аляксандр Аляксееў, Алег Лукашэвіч ; пер. на англ, мову В. С. Плютава.          — Мінск : Мін. ф-ка каляр. друку, 2007. — 318 с. — На беларус. i англ, мовах.          — Звесткі пра творы М. Кузьміча: с. 308-315.

59.    Дрогичинский край = Drahichyn and its environs : [фотоальбом /       авт.-сост.: Владимир Зенько, Эдуард Злобин]. — Пинск : ИРА «Паляшук»,        2007. — 51 c. : цв. фот. — На рус. и англ. яз. — Вулька-Антопольская   известна тем, что является местом становления мастера, фотография

         Н. Кузьмича и его знаменитой работы (Крест Евфросинии Полоцкой):

         с. 25.

60.    Бунеева, Л. «Аксиос!» для мастера. Брестскому художнику-эмальеру       Николаю Кузьмичу вручен орден Преподобной Евфросинии Полоцкой /        Людмила Бунеева ; фото Николая Чеберкуса // Веч. Брест. — 2007. –

         8 июня (№ 46). — С. 2.

61.    Награда за святое дело. Известный мастер Николай Кузьмич получил      орден Преподобной Евфросинии Полоцкой за воссоздание серебряной      раки // Заря. — 2007. — 9 июня (№ 64). — С. 2.

62.    Дзюрич, Э. В огне рожденное искусство : [об открытии персональной       выставки в Художественном музее Брестской крепости] / Эмма Дзюрич ; фото Валерия Короля // Заря. — 2007. — 19 июня (№ 68). — С. 1, 2.

63.    Шульга, Д. Сказка из меди и эмали : [в Художественном музее         мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» открылась выставка брестского художника-эмальера Н. Кузьмича, на которой        представлены творческие циклы, выполненные в технике      художественной эмали] / Даша Шульга ; фото авт. // Веч. Брест. — 2007. — 20 июня (№ 49). — С. 8.

64.    Павлова, Л. Прыжок через века. Пламенная пластика Николая Кузьмича          :[первая персональная выставка работ художника-эмальера в Художественном музее в крепости над Бугом] / Любовь Павлова //    Брест, курьер. — 2007. — 21 июня (№ 25). — С. 32.

65.    Вкратце… Брестскому художнику Николаю Кузьмичу присвоено     почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь»// Брест. курьер. — 2007. — 12 июля (№ 28). — С. 2.

66.    3 узнагародай! : [старшыні Брэсцкай абласной арганізацыі грамадскага   аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» Мікалаю Пятровічу Кузьмічу        прысвоена ганаровае званне «Заслужены дзеяч мастацтваў Рэспублікі     Беларусь»] // Нар. трыбуна. — 2007. — 14 ліп. (№ 28). — С. 1.

67.    Кузьміч, М. Мікалай Кузьміч, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі      Беларусь : «Усё трэба рабіць з любоўю» / гутарыла Алена Капачова ;      фота Святланы Сасоннай // Нар. трыбуна. — 2007. — 8 верас. — С. 4.

68.    Кузьміч, М. П. Каб шчасце прыйшло як заслуга / гутарыла Алена   Капачова //ЛІМ. — 2008. — 2 мая (№ 18). — С. 10.

69.    Шаранговіч, Н. Эмаль: запраграмаваная нечаканасць : [аб працах   Мікалая Кузьміча] / Наталля Шаранговіч // Мастацтва. — 2008. — № 6. –

         С. 38, 40- 41 : каляр. іл.

70.    Кузьміч, М. Мікалай Кузьміч: «Мець чыстую душу і маліцца свайму        Богу…» / Мікалай Кузьміч // Мастацтва. — 2008. — № 6. — С. 39-41 : каляр.         іл.

71.    Кузьмич Николай Петрович // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — [Т. 1] Брестская область : в 2 кн. — Минск, 2009. — Кн. 1. — С. 514.

72.    Аляксееў, А. Скарбы Беларусі = Treasures of Belarus / Аляксандр     Аляксееў, Алег Лукашэвіч ; пер. на англ, мову В. С. Плютава. — Мінск : Залаты град, 2009. — 318 с. — На беларус, і англ, мовах. — Звесткі пра творы     М. Кузьміча: с. 308.

73.    Богданова, К. Загадка «Белорусской Атлантиды» : [Николай Кузьмич      подарил Художественному музею около сорока своих работ] / Катерина       Богданова // Веч. Брест. — 2009. — 16 сент. (№ 73). — С. 8. — Фото работ-из     серии «Белорусская Атлантида»: «Еўфрасіння» и «Торвальд Вандроўнік».

74.    Павлова, Л. В ворота вечности можно войти при жизни : [персональная   выставка художника-эмальера, заслуженного деятеля искусств Николая          Кузьмича открылась в Художественном музее] / Любовь Павлова; фото Юрия Макарчука // Брест, курьер. — 2009. — 17 сент. (№ 38). — С. 9.

75.    Кузьмич, Н. Николай Кузьмич: «Надо работать, а не ждать, когда придет          вдохновение» / беседовала Елена Данилова ; фото Валерия Короля //        Заря. — 2009. — 3 дек. (№ 137). — С. 18-19.

76.    Мікалай Кузьміч = Mikalai Kuzmich // Мастакі Брэстчыны = Artists of the Brest region : альбом-каталог / [аўт.-склад. M. П. Кузьміч ; аўт. уступ,       арт.: К. А. Сумар, М. Кузьміч, Н. Шаранговіч]. — [Брэст, 2010]. — С. 70.

77.    Лазовская, Ж. Свой Крест / Жанна Лазовская // Рэспубліка. — 2010. –

         5 чэрв, (№ 103). — С. 7.

78.    28 лістапада — 60 гадоў з дня нараджэння (1950) М. П. Кузьміча, мастака-          ювеліра // Новыя кнігі. Па старонках беларускага друку. — 2010. — № 10.   С. 17 Дадатак: Даты беларускага календара / склад.: М. А. Арлова,

         К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька.

79.    Шаранговіч, Н. Руплівец на ніве духоўнай спадчыны : [жыццё i        творчасць мастака М. Кузьміча] / Наталля Шаранговіч // Роднае слова. —          2010. — № 10. — С. 106-108.

80.    Павлова, Л. Горячая эмаль — союз огня и сердца : [брестскому мастеру

         Н. Кузьмичу — 60 лет] / Любовь Павлова // Брест, курьер. — 2010 . –

         25 нояб. (№ 48). — С. 32.

81.    Бунеева, Л. С юбилеем, Мастер / Людмила Бунеева // Веч. Брест. — 2010. —          26 нояб. (№ 94). — С. 2.

82.    Бунеева, Л. Лирика в ювелирике / Людмила Бунеева // Веч. Брест. — 2010. — 26 нояб. (№ 94). — С. 5.

83.    Валасюк, Л. Гармонія духу i майстэрства ; вядомы брэсцкі      мастак-эмальер Мікалай Кузьміч адзначыў свой 60-гадовы юбілей /        Лявон Валасюк // Нар. трыбуна. — 2010. — 11 снеж. (№ 50). — С. 11.

84.    Бунеева, Л. Цяпло душы, эмалі i метала : 13 снежня ў Мінску ў Музеі       сучаснага выяўленчага мастацтва адкрылася выстава работ Мікалая       Кузьміча «Ювелірыка», прымеркаваная да 60-годдзя майстра / Людміла     Бунеева // Веч. Брест. — 2010. — 17 дек. (№ 100). — С. 5.

85.    Поклонская, О. «Ювелирика» Николая Кузьмича : [выставка в Музее          современного искусства в Минске] / Ольга Поклонская ; фото Алексея          Матюшкова // Обозреватель. — 2010. — 17 дек. (№ 50). — С. 20.

86.    Гладкая, Ю. Философия роскоши : [персональная выставка     «Ювелирика» в Минске] / Юлия Гладкая ; фото автора // Знамя юности .          — 2010. — 24 дек. (№ 52). — С. 40.

87.    Экспозиция ювелирных изделий : [о выставке Николая Кузьмича в Минске] // Духовный вестник. — 2011. — Янв. (№ 1). — С. 7.

88.    Кузьмич, Н. Поэзия без слов / беседовала Ирина Завадская // Сов. / Белоруссия. — 2011. — 6 янв. (№ 3). — С. 10.

89.    Амяльковіч, Д. «Ювелірыка» / Дар’я Амяльковіч // Культура. — 2011. –

         15- 21 студз. (№ 3). — С. 9.

90.    Ювелирная лирика : [экспозиция «Ювелирика» в выставочном зале          краеведческого музея г. Барановичи] // Наш край (Барановичи). — 2011. — 10 февр. (№ 16). — С. 2.

91.    Смотрю с оптимизмом : [точка зрения Николая Кузьмича на развитие          ювелирного искусства в Беларуси] // Духовный вестник. — 2011. — Март     (№ 3). — С. 7.

АДНАЎЛЕННЕ КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ

92.    Супрунюк, О. Крест Евфросинии Полоцкой будет воссоздан в Бресте /     О. Супрунюк // Брест, курьер. — 1993. — 21-27 мая (№ 20). — С. 3.

93.    Крашэўскі, А. Крыж Еўфрасінні Полацкай : [узяўся аднавіць майстар

         М. Кузьміч] / А. Крашэўскі // Наша слова. — 1993. — 16 чэрв. (№ 24). — С. 2.

94.    Паўтарыць Лазара Богшу? : [асвячзнне майстэрні М. Кузьміча] // Голас   часу : царкоўна-грамадскі часопіс. — Лондан, 1993. — № 25. — С. 41.

95.    Глущенко, I. Брест и Полоцк братья во кресте : [Н. Кузьмич будет   восстанавливать Крест Евфросинии Полоцкой] / Т. Глущенко // Веч.         Брест. — 1993. — 15 окт. (№ 42). — С. 7.

96.    Дудзюк, 3. Спасціжэнне / 3. Дудзюк // Нар. трыбуна. — 1994. — 22 студз.     (№3).-С. 1.

97.    Дудзюк, 3. Крыж Еўфрасінні : Мікалай Кузьміч збіраецца параўняцца з   Лазарам Богшам / 3. Дудзюк // Звязда. — 1994. — 16 лют. (№ 33). — С. 1.

98.    Антонава, Т. Страсці вакол крыжа, або Пахвальнае слова геніяльнаму     Лазару Богшу / Т. Антонава // Звязда. — 1994. — 25 чэрв. (№ 130). — С. 2.

99.    Кобяк, Э. Возрождение / Э. Кобяк // Сов. Белоруссия. — 1994. — 16 июля    (№ 149/150). — С. 1. ; Чырв. змена. — 1994. — 30 ліп. (№ 82). — С. 2.

100.  Кобяк, Э. Да поможет ему Бог / Э. Кобяк // Знамя юности. — 1994. –

         20 июля (№ 124). — С. 4.

101.  Кабяк, Э. Вяртанне святыні : [М. Кузьміч працуе над аднаўленнем   Крыжа Еўфрасінні Полацкай] / Эдуард Кабяк // ЛІМ. — 1994. — 29 ліп.

         (№ 30). — С. 15.

102.  Александров, Н. Брестчанин в святом городе : [Н. Кузьмич отправляется           в Иерусалим] / Н. Александров // Рэспубліка. — 1994. — 3 жн. (№ 148). –

         С. 3.

103.  Александров, Н. Культура : [вместе с владыкой Филаретом в Иерусалим          отправляется Н. Кузьмич] / Н. Александров // Новая нар. газ. — 1994. –

         4 авг. (№ 23). — С. 2.

104.  Крыж Еўфрасінні Полацкай будзе асвечаны ў Іерусаліме // Пагоня. —         1994. — 5-11 жн. (№ 25). — С. 2.

105.  Спасюк, А. Вобраз нацыянальнай святыні вяртаецца на Беларусь / Алена          Спасюк // Голас Радзімы. — 1994. — 11 жн. (№ 32). — С. 1.

106.  Свістуновіч, С. Крыж / С. Свістуновіч // Звязда. — 1995. — 31 студз. (№ 19).

         — С. 4.

107.  Глущенко, Т. Крест обретается в Бресте / Т. Глущенко // Веч. Брест. —        1996. — 1 янв. (№ 1). — С. 7.

108.  Аднаўляецца Крыж Еўфрасінні Полацкай // Чырв. змена. — 1996. –

         10 студз. (№ 4). — С. 3.

109.  Алексеев, Л. В. Крест — хранитель всея вселенныя : история создания и          воссоздания Креста преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой /

         Л. В. Алексеев, Т. И. Макарова, Н. П. Кузьмич. — Минск, 1996. — 128 с.

110.  Узнаўляецца Крыж Еўфрасінні Полацкай // Нар. трыбуна. — 1996. –

         13 студз. (№ 2). — С. 2.

111.  Ляшук, В. 3 гісторыі красамоўства на Беларуси Крыж Еўфрасінні : [упамін. пра М. Кузьміча, які распачаў аднаўленне Крыжа] / Вікторыя    Ляшук// Наша слова. — 1996. — 17 студз. (№ 3). — С. 6.

112.  Яскович, В. Возрождение святыни / В. Яскович // Европейский         перекресток (Брест). — 1996. — № 1 (дек.). — С. 6.

113.  Бараноўскі, I. Крыж Еўфрасінні Полацкай / I. Бараноўскі // Белавеж.        пушча.- 1997. — № 4. — С. 2.

114.  Кузьмич, Н. Возрождается национальная святыня / беседовала Светлана Сосонная // БугСЭЗ Брест. — 1997. — № 2. — С. 35.

115.  Антонава, Т. Крыж : яму накавана свая, асаблівая місія / Т. Антонава //    Звязда. — 1997. — 18 крас. (№ 74). — С. 1, 2.

116.  Муха, Ф. Воссоздан крест Евфросинии Полоцкой / Ф. Муха // Сов. Белоруссия. — 1997. — 4 июня (№ 100). — С. 2.

117.  Крыж Еўфрасінні Полацкай : [заключны этап работы] // Голас Радзімы. —          1997. — 12 чэрв. (№ 24). — С. 2.

118.  Тиборовская, Т. Диалог мастеров через восемь столетий : [Н. Кузьмич     завершил свой пятилетний труд] / Т. Тиборовская // Заря. — 1997. — 23 авг.        (№ 96). — С. 2.

119.  Бунеева, Л. «Паки через крест возобновление…» / Людмила Бунеева //      Веч. Брест. — 1997. — 26 авг. (№ 66). — С. 1.

120.  Крест Евфросинии Полоцкой вновь будет служить белорусскому народу           // Сов. Белоруссия. — 1997. — 27 авг. (№ 162). — С. 1.

121.  Кузьмич, Н. «Несите свой крест со смирением» / беседовал Геннадий        Левчук ; фото Ю. Макарчука // Брест, курьер. — 1997. — 28 авг. — 3 сент.

         (№ 35). — С. 8.

122.  Аднаўленне тыдня : брэсцкі мастак Мікола Кузьміч перадаў мітрапаліту Філарэту зробленую ім дакладную копію найвялікшай беларускай         святыні — Крыжа Еўфрасінні Полацкай // ЛІМ. — 1997. — 29 жн. (№ 35). –

         С. 2.

123.  Тиборовская, Т. Тайна золотых пластин / Т. Тиборовская // Рэспубліка. — 1997. — 3 верас. (№ 188/189). — С. 12.

124.  Левчук, Г. Возвращение святыни / Г. Левчук // Имя. — 1997. — 5 сент. –

         С. 3.

125.  Подвиг Миколи Кузьмича // Берест, край. — 1997. — 13 вересня (№ 36). –

         С. 1. — На укр. языке.

126.  Крест Евфросинии Полоцкой воссоздан и соответствует оригиналу //          Рэспубліка. — 1997. — 19 верас. (№ 203). — С. 2.

127.  Кузьмич, Н. Его крест : [два часа в мастерской Николая Кузьмича] /         записал B. Викторевич // Нар. газета. — 1997. — 25 верас. (№ 198). — С. 4.

128.  Мильто, А. Огради нас от бед и напастей / А. Мильто // Рэспубліка. —        1997. — 26 верас. (№ 208). — С. 3.

129.  Глущенко, Т. Покаяние пришло из Бреста : [Крест Евфросинии

         Полоцкой, воссозданный Н. Кузьмичом, будет воздвигнут в    Свято-Евфросиниевской церкви Полоцкого монастыря] / Т. Глущенко //     Веч. Брест. — 1997. — 26 сент. (№ 75). — С. 1.

130.  Воссозданный крест становится духовным средоточием белорусской        земли // Царкоўнае слова. — 1997. -№ 9. — С. 2.

131.  Народ Крыж прыняў // Культура. — 1997. — 27 верас. — 3 кастр. (№ 38). —

         C. 1.

132.  Кузьміч, М. Богша XX стагоддзя / гутарыў Б. Крэпак// Культура. — 1997.          -27 верас. — 3 кастр. (№ 38). — С. 2-3.

133.  Макоўская, А. Заснаванне фонда Жыватворнага крыжа святой         Еўфрасінні Полацкай / А. Макоўская // Кантакты і дыялогі. — 1997. –

         № 9/10. — С. 12.

134.  Вяртанне Крыжа : [урачыстасці, прысвечаныя асвячэнню і Узвіжанню      Крыжа] // Голас Радзімы. — 1997. — 9 кастр. (№ 41). — С. 1.

135.  Кузьмич, Н. Николай Кузьмич: «Воссоздавая крест Евфросинии      Полоцкой, я понял, что жизнь скоротечна и надо спешить делать добро»    / беседовал Владимир Николайчук// Рэспубліка. — 1997. — 31 кастр.

         (№ 237). — С. 9.

136.  Кузьміч, М. Другое нашэсце крыжа / размову вёў М. Панасюк // Беларус.          думка. — 1997. — № 11. — С. 171-175.

137.  Нехаева, Н. Символ христианской веры вернулся : [24 августа 1997 г. в    Бресте, на родине современного Лазаря Богши — Николая Кузьмича, был         освящен и обнародован новый крест, созданный по образцу Креста         Евфросинии Полоцкой] / Н. Нехаева // БугСЭЗ Брест. — 1997. — № 5/6. –

         С. 5.

138.  Сіпакоў, Я. Пакланенне святыням : [пра ўрачыстасці з нагоды асвячэння крыжа] / Я. Сіпакоў // Беларусь. — 1998. — № 1. — С. 1.

139.  Соніч, А. Полацкі крыж / Алесь Соніч // Беларус. мінуўшчына. — 1998. —   № 1. — С. 3-6.

140.  Пешына, Т. В. Крыж Еўфрасінні Полацкай // Беларуская энцыклапедыя :           у 18 т. — Мн., 1999. — Т. 8 : Канто — Кулі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. —          С. 501-502.

141.  Адраджэнне святыні // Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны = Животворный символ Отчизны / аўт.-уклад. У. А. Арлоў ; пер. на рус.

         У. Арлоў. — Мінск, 1998.- С. 205-243.

142.  Краснобаева, Э. Крест Евфросинии Полоцкой / Э. Краснобаева // Мир     металла. — 1999. — № 2. — С. 28.

143.  Харэўскі, С. Скрадзены скарб-2: Крыж Еўфрасінні Полацкай /

         С. Харэўскі // Наша Ніва. — 1-999. — 9 жн. (№ 18). — С. 1, 6-7.

144.  Кузьмич, Н. П. Связующая нить / Н. П. Кузьмич ; лит. запись

         А. А. Петрашкевич // Крест — красота церкви = Крыж — краса царквы =     Cross — beanty of ehureh : история создания и воссоздания Креста        Преподобной Евфросинии Полоцкой / Л. Алексеев [и др.]. — Минск,         1998.- С. 68-86.

145.  Самасюк, Г. Адраджэнне святыні / Г. Самасюк // Драгіч. веснік. — 1999. —   18 верас.

146.  Барута, С. Крыж Еўфрасінні Полацкай / Сцяпан Барута // Бел. нива. —       2000.- 30 дек. (№ 237/238). — С. 8.

147.  Мороз, В. В. Святыни уходят и… возвращаются / фото Сергея Бутрина //          Мир металла. — 2000-2001. — [№ 1]. — С. 34-35.

148.  24 августа 2002 года — 5 лет со дня освящения воссозданного Креста          преподобной Евфросинии и игуменьи Полоцкой // Духов, вестник. —          2002. —          авг. (№ 8). — С. 1.

149.  Малиновский, В. И. История белорусской государственности : учебное    пособие для студентов вузов, слушателей системы последипломного    образования / Владимир Иванович Малиновский. — Минск : Беларусь,

         2003. — 199 с. — О восстановлении Креста: с. 53.

150.  Ланеўская, Г. Крыж Еўфрасінні / Галіна Ланеўская // Мастацтва. — 2003. —          № 2. — С. 49.

151.  Мороз, В. От Берестья до Бреста из века в век = From Berestye to Brest     centuru by century : фотоальбом / Валерий Мороз ; фото Валентина          Ежелова.- Брест : Академия, 2004. — 230 с. — Воссоздание Креста        Евфросинии Полоцкой брестским мастером Н. Кузьмичом: с. 93-99.

152.  Города-музеи : путеводитель / сост. С. М. Плыткевич. — Минск :        РИФТУР, 2004.         — 107 с. — О воссозданном Кресте Евфросинии         Полоцкой: с. 10.

153.  Регион. Брестская область. Время действий и преобразований = The         region. Brest region. The time of actions and transformations : фотоальбом /   ред.- сост. 3. К. Пригодич ; фото А. Г. Шаблюк. — Минск : Междунар.      центр интеграц. информ., 2006. — 200 с. : ил. — Упоминание о воссоздании          Креста преподобной Евфросинии Полоцкой: с. 23.

154.  Асіноўскі, С. Таямніца крыжа Еўфрасінні Полацкай / Святаслаў       Асіноўскі // Архівы і справаводства. — 2006. — № 1. — С. 116-126. —       Бібліягр.: 12 назв.

155.  Ломсадзе, Л. Все остается людям / Лилия Ломсадзе // Беларус. думка. —     2007. — № 2. — С. 98-104.

156.  Латышава, Н. Асветніца і нябесная заступніца Беларусі / Н. Латышава //   Пач. школа. — 2007. — № 3. — С. 26-28.

157.  Дриняева, Л. «Яко луча солнечная…» : о святой преподобной Евфросинии Полоцкой (память 23 мая/05 июня) / Людмила Дриняева //       Директор. — 2007. — № 9. — С. 94-95. — Упоминание о воссоздании Креста:        с. 95.

158.  Штыхаў, Г. В. Майстар-ювелір Богша/ Г. В. Штыхаў // Археолагі    дапаўняюць летапісцаў / Г. В. Штыхаў. — Мінск, 2009. — С. 86-89.

159.  Мальдис, А. И. Крест Евфросинии Полоцкой : три версии исчезновения          национальной реликвии / Адам Иосифович Мальдис // Мальдис, А. И.          Белорусские сокровища за рубежом. — Минск, 2009. — С, 12-21.

160.  Марціновіч, А. Святая Еўфрасіння, альбо Адкуль ёсць, пайшла        Полацкая зямля / Алесь Марціновіч. — Мінск : Беларусь, 2009. — 111 с. : іл.        — Аб стварэнні Крыжа Еўфрасінні Полацкай брэсцкім мастаком        Мікалаем Кузьмічом: с. 75.

161.  Савосько, И, Поклонитесь великой святыне : Крест преподобной      Евфросинии Полоцкой отправится из Минска в Брест / Илона Савосько      // Беларускі час. — 2009. — 26 июня (№ 25). — С. 1.

162.  Гальпяровіч, Н. Я. Полацк — бацька гарадоў беларускіх / Н. Я.         Гальпяровіч, Н. Г. Ваніна, — Мінск : Пач. школа, 2010. — 96 с. : іл. — (Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі). — Крыж Еўфрасінні Полацкай,        адноўлены М. Кузьмічом: с. 31.

163.  Крест Евфросинии Полоцкой // Дорогами Православной Беларуси / сост.          С. Р. Бегиян. — Минск : Белорусская Православная Церковь. — 2010. — 272           с. : ил. — Воссоздание святыни брестским мастером И. П. Кузьмичом:

         с. 250.

164.  Лазука, Б. А. Псторыя сусветнага мастацтва. Ад старажытных часоў па    XVI стагоддзе / Б. А. Лазука. — Мінск : Беларусь, 2010. — 311 с. : іл. — Пра          аднаўленне Крыжа М. Кузьмічом: с. 245.

165.  Полоцк. Из пепла столетий = Polotsk. From ashes of centuries :          [фотоальбом / сост. С. В. Пешин ; авт. текста С. В. Тарасов ; пер. на англ.      яз. А. О. Ананича ; фото О. В. Елькина]. — Минск : Беларусь, 2010. — [120]         с. : цв. фот. — На рус. и англ. яз. — Упоминание о воссоздании Креста

         Н. Кузьмичом: с. 6.

166. Преподобная Евфросиния Полоцкая / сост. Н. Г. Куцаева. — Минск :          Белорусская Православная Церковь, 2010. — 96 с. : ил. — Воссозданный     крест Евфросинии Полоцкой брестским мастером Н. П. Кузьмичом:

         с. 58.

167.  Улитенок, Г. Звезда Евфросинии / Галина Улитенок // Сов. Белоруссия. —

.        2010. — 5 июня (№ 103).-С. 31.

168.  Дулевич, Г. «Светает светом через темноту веков святое имя    Евфросинии» / Г. Дулевич// Бібліятэка прапануе. — 2011. — № 6. — С. 15-19. — О воссозданном кресте: с. 19.

СТАЎРАТЭКА ДЛЯ КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ

169.  Брест и окрест. Ставротеку выставляют// Веч. Брест. — 2001. — 13 июня      (№ 47). — С. 1.

170.  Листопад, Н. Выставка одного предмета : [футляр для воссозданного       Креста Евфросинии Полоцкой экспонируется в выставочном зале       Бреста] / Н. Листопад // Заря. — 2001. — 19 июня (№ 68). — С. 1.

171.  Рубашевский, Ю. Уникум представлен брестчанам / Юрий      Рубашевский, фото Николая Чеберкуса // Веч. Брест. — 2001. — 20 июня          (№ 49). — С. 3.

172.  Козлович, В. «На благо церкви и благодати Белой Руси…» : [ставротека   для Креста Евфросинии Полоцкой выставлена на всеобщее обозрение] /          В. Козлович // Брест, курьер. — 2001. — 21-27 июня (№ 26). — С. 10.

173.  Панасюк, М. Футляр для Крыжа Еўфрасінні Полацкай / М. Панасюк //     Нар. трыбуна. — 2001. — 30 чэрв. (№ 26). — С. 2.

174.  Ішчанка, С. «Па рэйках памяці» у малітве за Беларусь… / Святлана Ішчанка, Генадзь Жынкоў // Культура. — 2001. — 30 чэрв. — 6 ліп.

         (№ 25/26). — С. 1, 9-10.

175.  Аксенін, С. Аклад для Крыжа Еўфрасінні / С. Аксенін // ЛІМ. — 2001. –

         13 лiп. (№ 28). — С. 3.

176.  Хроніка мастацкага жыцця : выстаўкі : [у Брэсце прайшоў паказ новага    шэдэўра М. Кузьміча — стаўратэкі для Крыжа Еўфрасінні Полацкай] // Мастацтва. — 2001. — № 7. — С. 54.

СТВАРЭННЕ PAKI ДЛЯ ЗАХАВАННЯ МОШЧАЎ

СВЯТОЙ ЕЎФРАСІННІ

177.  Кузьміч, М. «Трапятанне» як патаемны нерв ювелірнасці / Мікалай           Кузьміч// Культура. — 2002. — 7-13 снеж. (№ 48). — С. 13.

178.  Арлова, I. Вяртанне святыні : захавальніцу мошчаў Еўфрасінні        Полацкай узнаўляе берасцейскі майстар / I. Арлова // Нар. трыбуна. —     2002. — 13 снеж. (№ 50). — С. 7.

179.  Тиборовская, Т. Пастырский визит : [в Бресте побывал митрополит           Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет, по       поводу создания раки для мощей Евфросинии Полоцкой] / Тамара         Тиборовская // Рэспубліка. — 2003. — 16 студз. (№ 10). — С. 1.

180.  Гурин, А. Реликвия. Художник Николай Кузьмич взялся за     восстановление гробницы преподобной Евфросинии / Анатолий Гурин   // Сов. Белоруссия. — 2003. — 21 мая (№ 90). — С. 1, 2.

181.  Сусветная культура. Ажыўшая легенда : [брэсцкі мастак Мікалай    Кузьміч узяўся за ўзнаўленне ракі-грабніцы прападобнай Еўфрасінні] //          Нар. трыбуна. — 2003. — 31 мая (№ 22). — С. 4.

182.  Гробницу изготовят в Бресте // Брест, газета. — 2003. — 9 июня (№ 20). –

         С. 2.

183.  Янович, Н. Рака Преподобной Евфросинии станет серебряной :        [решение Президента о выделении 60 млн. руб. для покупки серебра на          воссоздание раки для мощей Святой Евфросинии Полоцкой] / Нина         Янович // Нар. газета. — 2003. — 13 жн. (№ 183). — С. 1.

184.  Наследие Беларуси возрождается на брестской земле // Брест, курьер. —    2003. — 14-20 авг. (№ 33). — С. 1.

185.  Хокимова, А. Покаяние перед святой заступницей / Антонина Хокимова   // Веч. Брест. — 2003. — 15 авг. (№ бб). — С. 1.

186.  Николай Кузьмич восстанавливает гробницу Евфросинии Полоцкой //      Знамя юности. — 2003. — 22 авг. (№ 100/102). — С. 19.

187.  Восстанавливается святыня // Брест, газета. — 2003. — 18-24 авг. (№ 30). —    С. 2.

188.  Срэбра на ўзнаўленне ракі Еўфрасінні Полацкай : [прынята рашэнне        прэзідэнта аб выдаткаванні 60 мільёнаў рублёў на працу М. Кузьміча] // Культура. — 2003. — 30 жн. — 5 верас. (№ 35). — С. 6.

189.  Хокимова, А. «Принимать мою работу будет время» / Антонина      Хокимова // Веч. Брест. — 2004. — 7 июля (№ 53). — С. 9.

190.  Кузьмич, Н. Мастер своего времени / Николай Кузьмич ; фото Максима   Прупаса // Знамя юности. — 2004. — 26 нояб. (№ 142/144). — С. 19.

191.  Кузьміч, М. Каўчэг Еўфрасінні / гутарыла Наталля Русак // Культура. —   2005. — 3-9 верас. (№ 36). — С. 26-27.

192.  Хокимова, А. И. Руки мастера пахнут ладаном / Антонина Ивановна        Хокимова // Брестчина: журналисты рассказывают. — Брест, 2006. –

         С. 32-34.

193.  Кузьміч, М. Каўчэг Еўфрасінні / гутарыла Наталля Русак // Нар.     трыбуна. — 2006. — 6 студз. (№ 1). — С. 3.

194.  Хокимова, А. Руки мастера пахнутладаном. Близка к завершению   уникальная работа по воссозданию национальной святыни / Антонина       Хокимова // Веч. Брест. — 2006. — 11 янв. (№ 3). — С. 1, 2,

195.  Тиборовская, Т. Мощи преподобной Евфросинии обретут покой в новой раке / Тамара Тиборовская // Беларускі час. — 2006. — 20-27 янв. (№ 3). –

         С. 17.

196.  Матвеев, В. Саркофаг для Евфросинии. Брестский ученик Лазаря Богши завершает воссоздание утерянной белорусской святыни / Василий   Матвеев // Рэспубліка. — 2006. — 22 лют. (№ 34). — С. 6.

197.  Иринич, И. Православные святыни — дело рук человеческих / Игорь          Иринич // Обозреватель, — 2006- — 10 февр. (№ 6). — С. 9.

198.  Второе рождение раки // Брест, вестник. — 2006. — 17 янв. (№ 3). — С. 1.

199.  Кузьмич, Н, Рака для Преподобной / беседовала Эмма Дзюрич // Брест,   епарх. ведомости. — 2006. — № 1 (№ 15). — С. 43-45.

200.  Арлова, I. Вяртанне. Берасцейскі майстар Мікола Кузьміч завяршае         работу па аднаўленні захавальніцы мошчаў Еўфрасінні Полацкай /         Ірына Арлова ; фота Юрыя Макарчука // Нар. газета. — 2006. — 10 студз.   (№ 5). — С. 2.

201.  Аднаўляецца рака для мошчаў святой Еўфрасінні Полацкай // Голас         Радзімы. — 2006. — 23 лют. (№ 8/9). — С. 5.

202.  Селицкий, А. А. Сюжеты полоцких фресок в просветительской         деятельности Евфросинии Полоцкой / А. А. Селицкий // Мастацкая      адукацыя i культура. — 2006. — № 3. — С. 41-44. — (Серыя «У дапамогу       педагогу»).

203.  Ролич, О. Возвращение святыни / Ольга Ролич ; фото авт. // Брест, епарх.          ведомости. — 2.007. — № 2 (№ 20). — С. 34.

204.  Ролич, О. Рака для преподобной Евфросинии Полоцкой / Ольга Ролич ;   фото авт. // Царкоўнае слова. — 2007. — 30 сак. (№ 13). — С. 4.

205.  Ролич, О. Рака для преподобной Евфросинии Полоцкой / Ольга Ролич // Заря. — 2007. — 5 апр. (№ 39). — С. 7.

206.  Хокимова, А. Молитва к небесной заступнице. Брестский художник

         Н. Кузьмич завершил работу над воссозданием раки для святых мощей          Евфросинии Полоцкой. 5 июня — вдень памяти белорусской святой — она   займет достойное место в Полоцком Спасо-Евфросиньевском     монастыре / Антонина Хокимова ; фото Николая Чеберкуса // Веч. Брест. — 2007. — 6 апр. (№ 28). — С. 4.

207.  Козлович, В. Беседа с ангелами / Валентина Козлович // Сов. Белоруссия           — 2007. — 27 апр. (№ 78). — С. 4.

208.  Каменкова, М. Возвращение святыни / Марина Каменкова // Брест, вестник. — 2007. — 3 мая (№ 18). — С. 14.

209.  Матвеев, В. Усыпальница для Евфросинии. В последних числах мая в       Полоцк прибудет православная святыня, возвращение которой ждали

         85 лет/ Василий Матвеев ; фото Ольги Ролич // Рэспубліка. — 2007. –

         24 мая (№ 93). — С. 3.

210.  Возвращение святыни // Заря. — 2007. — 31 мая (№ 60). — С. 2.

211.  Трафілава, I. Размова з анёламі : [брэсцкі мастак Мікалай Кузьміч зрабіў          раку для мошчаў Еўфрасінні Полацкай] / Ірына Трафілава // Беларусь. — 2007. — № 6. — С. 45.

212.  Хокимова, А. Возвращение святыни / Антонина Хокимова // Веч. Брест.   — 2007. — 1 июня (№ 44). — С. 3.

213.  Сёмкина, С. Евфросиния: хроника возвращения : [о воссоздании      православных святыней] / Светлана Сёмкина // Бел. нива. — 2007. –

         5 июня (№ 110). — С. 3.

214.  Улитенок, Г. Возвращение раки Преподобной Евфросинии / Галина          Улитенок // Сов. Белоруссия. — 2007. — 5 июня (№ 101). — С. 2.

215.  Яско, А. «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет» / Алена          Яско // Нар. газета. — 2007. — 5 чэрв. (№ 112). — С. 1, 3.

216.  Бунеева, Л. Зде ти быти подобает. Серебряная рака, воссозданная    мастером из Бреста Николаем Кузьмичом, приняла святые мощи        Преподобной Евфросинии Полоцкой, небесной защитницы земли белорусской / Людмила Бунеева // Веч. Брест. — 2007. — б июня (N9 45) —        С. 1, 3.

217.  Полацкая святыня. «Сотворена в граде Бресте с молитвою…» / фото

         О. Супрунюка // Брест, курьер. — 2007. — 7 июня (№ 23). — С. 9.

218.  Торжества в Полоцке : [освящение раки преподобной Евфросинии   Полоцкой, воссозданной брестским мастером] // Духовный вестник. —        2007. — №7 (июль). — С. 1.

219.  Пашкоўская, Л. Саркафаг для Еўфрасінні / Людміла Пашкоўская // Мастацтва. — 2007. — № 11. — С. 10-11. — На фота: Вонкавы выгляд ракі          2007 г. ; Рака. Фота 1930-х гг. ; Верхняя частка ракі. Фрагмент

         2002-2007 гг.

220.  Суверенная Беларусь : иллюстрированная история государства «1991 —    2008» / сост.: В. В. Гриневецкий, М. Г. Никитин, Л. В. Языкович ; худож.     В. В. Котович. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. — 560

         с. : ил. — О серебряной усыпальнице (раке): с. 464.

221. Преподобная Евфросиния Полоцкая / сост. Н. Г. Куцаева. — Минск :          Белорусская Православная Церковь, 2010. — 96 с. : ил. — Воссоздание          серебряной раки преподобной Евфросинии: с. 84.

ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСЫ

222.  Персональный сайт Н. П. Кузьмича [Электронный ресурс]. — Режим          доступа: http://nikolaikuzmich.by/about.php. — Дата доступа: 28.06.2011.

223.  Пресс-портрет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://news.yandex. ru/people/kuzlmich nikolaj.html. — Дата доступа:       29.06.2011.

224.  Описание Полоцкого Креста [Электронный ресурс] . — Режим доступа:          http://www.church.by/resource. — Дата доступа: 28.06.2011.

225.  Крест преподобной Евфросинии Полоцкой [Электронный ресурс]. —          Режим доступа: http://cerkov.by. — Дата доступа: 28.06.2011.

226.  Воссоздание Полоцкого креста [Электронный ресурс]. — Режим доступа:          http://minds.by/articie/19.html. — Дата доступа: 29.06.2011.

227.  Крест Преподобной Евфросинии [Электронный ресурс]. — Режим     доступа: http://spasmonastery.by. — Дата доступа: 29.06.2011.

228.  Крест Евфросинии Полоцкой [Электронный ресурс]. — Режим доступа:          http://devadnes.ru. — Дата доступа: 29.06.2011.

229.  Крест Евфросинии Полоцкой [Электронный ресурс]. — Режим доступа:          http://ru.wikipedia.org/wiki. — Дата доступа: 29.06.2011.

230.  «Ювелирика» Николая Кузьмича [Электронный ресурс]. — Режим    доступа: oboz.by/articles/detail.php?article=2763. — Дата доступа:    29.06.2011.

231.  Изящную «Ювелирику» показывают в Минске [Электронный ресурс]. —    Режим доступа: http://ostmetal.info. — Дата доступа: 29.06.2011.

ВЕРШЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ М. КУЗЬМІЧУ I ЯГО ТВОРАМ

232.  Пракаповіч, М. Крыж Еўфрасінні Полацкай : Міколу Кузьмічу /

         М. Пракаповіч // Нар, трыбуна. — 1998. — 31 кастр. ; ЛІМ. — 1999. –

         15 студз. (№ 3). — С. 8.

233.  Гордеева, Г. Великое орудие спасения! : к изнесению Креста    преподобной Евфросинии Полоцкой, воссозданного Н. Кузьмичом, в Свято-Симеоновском соборе г. Бреста // Гордеева, Г. Укрой своим        покровом, преблагая : стихотворения / Галина Гордеева. — Брест, 2001. —     С. 176.

234.  Ігнацюк, А. Сон ад Еўфрасінні // Ігнацюк, А. Летаргія : вершы / Алена      Ігнацюк. — Мінск, 2006. — С. 7.

235.  Сітуха, У. М. Размова з Кузьмічом // Сітуха, У. М. Землякі : паэма /          Уладзімір Сітуха. — Брэст, 2008. — С. 112-121.

236.  Мацяш, Н. I. Прыгожая доля // Мацяш, Н. I. У прыгаршчах ветру : вершы, пераклады, эсэ / Ніна Мацяш. — Мінск, 2009. — С. 52.

ВЫЯВЫ ТВОРАЎ МАСТАКА

237.  Кузьміч, М. Пралескі, 1985 [Выяўленчы матэрыял] : мельхіёр, эмаль,       апал / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 10×7 см // Мастацтва Беларусь — 1987.        — № 10. — С. 45. — Да артыкула В. Мароза «Амаль знікла эмаль…».

238.  Кузьміч, М. Вясёлка, 1986 [Выяўленчы матэрыял] : мельхіёр, бронза,      эмаль, тытан / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 6×7 см // Мастацтва Беларусь    — 1987. — № 10. — С. 45. — Да артыкула В. Мароза «Амаль знікла эмаль…».

239.  Кузьміч, М. Вясёлка, 1985 [Выяўленчы матэрыял] : эмаль, медзь/ М.        Кузьміч. — Мастацтва Беларусь — 1987. — № 10. — С. 45. — Да артыкула

         В. Мароза «Амаль знікла эмаль…».

240.  Кузьмич, Н. Брошь, 1994 [Изоматериал] : эмаль, металл / Николай Кузьмич. — Офсет цв. ; 8×9 см // Художники Брестчины. 50 лет :        альбом-каталог/ авт,- сост. Б. Крепак [и др.] ; дизайн и вёрстка

         И. Рыжковой ; фото репрод.: Э. Кобяк, Р. Кобяк ; пер. И. Желудко ; Бел. союз художников. Брест, обл. орг., Брест, комбинат «Мастацтва». —          Минск, 1997. — С. 51.

241.  Работы брестского художника-эмальера Николая Кузьмича    [Изоматериал] / авт. фото [3-х работ] не указ. — Офсет цв. ; 24×17 см //    БугСэз Брест. — 1997. — № 2. — 3-я с. обл.

242.  Кузьміч, М. Узноўлены Крыж Еўфрасінні Полацкай [Выяўленчы     матэрыял] / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 11×6 см // Беларускі саюз          мастакоў : энцыкл. давед. / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мінск,      1998. — С. 283.

243.  Кузьміч, М. Узноўлены Крыж Еўфрасінні Полацкай [Выяўленчы     матэрыял] / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 18×38 см // Крест — красота       церкви = Крыж — краса царквы = Cross — beanty of ehuren: История создания и воссоздания Креста преподобной Евфросинии Полоцкой /

         Л. Алексеев [и др.]. — Минск, 1998. — С. 5, 57.

244.  Кузьмич, Н. Ставротека к Кресту Евфросинии Полоцкой [Изоматериал]   : эмали / Н. Кузьмич. — Офсет цв. ; 13×17 см // Художники    Брестчины-2002 : альбом-каталог / авт.-сост. М. Коньков [и др.] ; Брест,     обл. орг. общественного об-ния «Белорусский союз художников». —   Минск, 2002. — С. 71.

245.  Кузьміч, М. 3 серыі «Полацкія матывы», 2005-2006 [Выяўленчы     матэрыял] : медзь, эмаль / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 8×8 см //        Мастацтва. — 2007. — № 1. — 2-я с. вокл.

246.  Кузьміч, М, 3 серыі «Беларуская Атлантыда», 2005-2006 [Выяўленчы      матэрыял] : медзь, эмаль / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ; 5×7 см //      Мастацтва.- 2007. — № 1. — С. 10.

247.  Крест святой Евфросинии Полоцкой, восстановленный белорусским         мастером Н. Кузьмичом [Изоматериал]. — Офсет цв. ; 10×13 см // Родина.         — 2007. — № 6. — С. 61.

248.  Рака для мощей преподобной Евфросинии Полоцкой [Изоматериал] /       фото Ольги Ролич. — Офсет цв. ; 16×19 см // Брестские епархиальные         ведомости. — 2007. — № 2 (20). — 3-я с. обл.

249.  Кузьміч, М. Ікона [Выяўленчы матэрыял] / М. Кузьміч. — Афсет каляр. ;   18×13 см // Мастакі Брэстчыны = Artists of the Brest region :     альбом-каталог/ [аўт.-склад. M. П. Кузьміч ; аўт. уступ, арт.:

         К. А. Сумар, М. Кузьміч, Н. Шаранговіч]. — [Брэст, 2010]. — С. 71.

250.  Мікалай Кузьміч. Фрагментаздаблення ракі Еўфрасінні Полацкай   [Выяўленчы матэрыял] / [Аўтар фота не названы]. — Афсет каляр. ; 14×13    см // Роднае слова. — 2010. — № 10. — 4-я с. вокл. — Да артыкула

         Н. Шаранговіч «Руплівец на ніве духоўнай спадчыны».

251.  Крыж Еўфрасінні Полацкай, адноўлены Мікалаем Кузьмічом.

         1992-1997 гг. [Выяўленчы матэрыял] / [Аўтар фота не названы]. — Афсет каляр. ; 17×7 см // Роднае слова. — 2010. — № 10. — 2-я с. вокл. — Да артыкула Н. Шаранговіч «Руплівец на ніве духоўнай спадчыны».

Гл. таксама №№ 3, 50, 51, 58, 59, 69, 70, 72, 73, 85, 86, 151, 163, 217.

ВІДЭАФІЛЬМЫ

252.  Материальное воплощение духовного наследия Святой Евфросинии         Полоцкой [Видеозапись] = Tangible spiritual heritage of St. Euphrosyne of          Polotsk / [Нац. полоц. ист.-культ. музей-заповедник ; фот.:

         А. А. Алексеева, О. В. Лукашевич]. — Минск : Залаты град, 2009. –

         1 видеодиск (DVD), в футляре + брошюра (38 с.).

253.  Полоцк. Спасо-Преображенская церковь и ее фрески. Крест    преподобной Евфросинии Полоцкой [Видеозапись] / [Информационное        агентство Белорусской Православной Церкви]. — [Минск, 2010]. — 1   видеодиск (DVD).

СПІС ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ, МАТЭРЫЯЛЫ З ЯКІХ УКЛЮЧАНЫ Ў ПАКАЗАЛЬНІК

ARCHE Пачатак Архівы і справаводства Беларусь Белавежская пушча Беларуская думка Беларуская мінуўшчына Беларускі час Белорусская нива Берестейській край (укр.) Бібліятэка прапануе Брестская газета Брестский вестник Брестский курьер Брестские епархиальные ведомости Буг СЭЗ Брест Вечерний Брест Во славу Родины Голас Радзімы Голас часу (Лондан) Директор Драгічынскі веснік Духовный вестник Европейский перекресток (Брест) Заря Звязда Згода Знамя юности Имя  Кантакты і дыялогі Крыніца Культура Літаратура і мастацтва Мастацкая адукацыя і культура Мастацтва Мастацтва Беларусі Мир металла Навіны Народная воля Народная газета Народная трыбуна Наш край (Баранавічы) Наша Ніва Наша слова Новая народная газета Новыя кнігі. Па старонках беларускага друку Обозреватель Пагоня Пачатковая школа Родина Роднае слова Рэспубліка Советская Белоруссия Царкоўнае слова Чырвоная звязда (Іванава) Чырвоная змена  

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Аксенін С………………………19, 175 Аляксееў А………………………58, 72 Амяльковіч Д……………………….89 Антаноўская I……………………41, 42 Антонава Т…………………….98, 115 Аркуш А…………………………….44 Арлова I………………………178, 200 Арлова М……………………………78 Арлоў У…………………….39, 44, 141 Асіноўскі С…………………………154 Бараноўскі I………………………..113 Барута С……………………………146 Барысюк У…………………………..30 Бунеева Л……………………………84 Бурык К……………………………..37 Вайтовіч С…………………………..50 Валасюк Л…………………………..83 Ваніна Н. Г…………………………162 Варанько К. Д………………………78 Гальпяровіч Н. Я………………….162 Дзенісейка А………………………..32 Дудзюк 3…………………………96, 97 Жынкоў Г………………………….174 Згурка I………………………………48 Ігнацюк А………………………….234 Ішчанка С………………………….174 Кабяк Э…………………………….101 Казловіч В…………………………..35 Капачова А………………………67, 68 Крашэўскі А…………………………93 Крэпак Б. А………….18, 132, 240, 242 Курс С……………………………….39 Лагвіновіч А…………………………29 Лазука Б. А…………………………164 Ланеўская Г………………………..150 Латышава Н………………………..156 Лукашэвіч А…………………….58, 72 Ляшук В……………………………111 Макарчук Ю……………………….200 Макоўская А……………………… 133 Викторевич В………………………127 Гладкая Ю…………………………..86 Глущенко Т……………….95, 107, 129 Гордеева Г…………………………233 Гриневецкий В. В…………………220 Гурин А…………………………46, 180 Данилова Е………………………….75 Дзюрич Э. В……………55, 56, 62, 199 Дриняева Л…………………………157 Дулевич Г………………………….168 Ежелов В…………………………..151 Елькин О. В………………………..165 Ефанов В……………………………12 Желудко И.         ………………………5, 240 Завадская И…………………………88 Зенько В……………………………..59 Злобин Э…………………………….59 Зырко Н……………………………..25 Игнатюк Е. А………………………..43 Иринич И…………………………..197 Каменкова М………………………208 Киприанович Г. Я…………………..54 Кобяк Р………………………….5, 240 Кобяк Э………………4, 5, 99, 100, 240 Козлович В……………….15, 172, 207 Коньков М……………………..34, 244 Король В…………………….55, 62, 75 Котович В. В………………………220 Краснобаева Э……………………..142 Крепак Б…………………………5, 240 Куцаева Н. Г………………….166, 221 Лазовская Ж…………………………77 Левчук Г…………………..36, 121, 124 Листопад Н         …………………………170 Ломсадзе Л…………………………155 Лукашевич О. В……………………252 Макарова Т. И……………………..109 Макарчук Ю……………47, 49, 74, 121 Малиновский В. И…………………149 Мальдис А. И………………………159  Марціновіч А………………………160 Мароз В……………….1, 237, 238, 239 Мацяш Н. I…………………………236 Мінкін А………………………………3 Панасюк М……………22, 23, 136, 173 Пашкоў Г. П……………………….140 Пашкоўская Л……………………..219 Пешына Т. В……………………….140 Півавар Э……………………………..8 Плютаў В. С……………………..58, 72 Пракаповіч М………………….52, 232 Русак Н………………………..191, 193 Самасюк Г…………………………145 Сасонная С………………………….67 Свістуновіч С………………………106 Сіпакоў Я…………………………..138 Сітуха, Ул. М………………………235 Соніч А…………………………….139 Спасюк А…………………………..105 Сумар К…………………………76, 249 Супрун С……………………………27 Тарасюк У…………………………..21 Ткачук Н…………………………23, 27 Трафілава I…………………………211 Харэўскі С…………………………143 Шаранговіч Н…………..51, 69, 76, 79, 249, 250 251 Шашэнька Н…………………………78 Штыхаў Г. В……………………….158 Яско А………………………………215   *** Александров Н……………….102, 103 Алексеев А. А………………………252 Алексеев Л. В……………109, 144, 243 Ананич А. О……………………….165 Бегиян С. Р…………………………163 Богданова К…………………………73 Бунеева Л…………60, 81, 82, 119, 216 Бутрин С……………………………147 Матвеев В…………………….196, 209 Матюшков А………………………..85 Мильто А…………………………..128 Мороз В. В……………………147, 151 Муха Ф……………………………..116 Нехаева Н………………………….137 Никитин М. Г………………………220 Николайчук В………………….13, 135 Павлова Л……………47, 49, 64, 74, 80 Панасюк Н.         ………………………….45 Петрашкевич А. А…………………144 Пешин С. В…………………………165 Плыткевич С. М……………………152 Поклонская О……………………….85 Пригодич 3. К……………………..153 Прупас М…………………………..190 Ролич О……….203, 204, 205, 209, 248 Рубашевский Ю……………….26, 171 Рыжкова И.         ………………………5, 240 Савосько И…………………………161 Селицкий А. А…………………….202 Сёмкина С…………………………213 Смолина Л…………………………..31 Сосонная С…………………………114 Супрунюк О……………………92, 217 Сутько Ю……………………………38 Тарасов С. В……………………….165 Тиборовская Т……..118, 123, 179, 195 Улитенок Г……………………167, 214 Хокимова А. И…….185, 189, 192, 194, 206, 212 Чеберкус Н………………..60, 171, 206 Шаблюк А. Г………………………153 Шарангович Н………………………53 Шеламова Т…………………………40 Шульга Д……………………………63 Языкович Л. В……………………..220 Янович Н…………………………..183 Яскович В………………………….112

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Кузьмич Николай Петрович, гражданин Республики Беларусь, родился 28 ноября 1950 года в д. Патрики Кобринского района Брестской области в семье крестьян.

Отец, Кузьмич Петр Никифорович, 1927 года рождения, умер в 1971 году. Мать, Кузьмич Нина Трофимовна, 1928 года рождения, — заслуженная доярка, в настоящее время — пенсионерка, проживает в д. Вулька Дрогичинского района Брестской области. Сестра, Грицук Лидия Петровна, 1955 года рождения, — в настоящее время пенсионерка, проживает в г. Бресте. Сестра, Яхимович Елена Петровна, 1960 года рождения, — инспектор КПУП «Брестводоканал» г. Бреста.

В 1957-1960 гг. я учился в средней школе г.п. Антополь Дрогичинского района Брестской области. В 1961-1967 гг. учебу продолжил в средней школе п. Терновое Ростовской области. В 1968 г. был призван на воинскую службу в ряды Советской Армии, которую проходил на надводных кораблях Северного флота старшим машинистом котельных установок, и в 1971 году после окончания срока службы был демобилизован.

Моя трудовая деятельность началась в 1972 году, когда я был оформлен художником-декоратором Брестского драмтеатра, комитета по телевидению и радиовещанию Брестского облисполкома, руководителем кружка изобразительного искусства Кобринского дома пионеров и школьников.

В 1973- 1975 гг. — художник оформитель Кобринского межколхозстроя; в 1975-1977 гг. — художник Кобринского районного дома культуры;

в 1977-1978 гг. — оформитель наглядной агитации Брестского мясокомбината.

В 1978 году поступил в Минское художественное училище им. Глебова, которое окончил в 1982 году, получив диплом по специальности художник-оформитель.

В 1982 году по распределению поступил на работу в художественно- производственные мастерские художественного фонда БССР г. Бреста на должность художника-оформителя, где и проработал до 1988 года.

В 1988- 1998 гг. — художник-оформитель Брестского комбината «Мастацтва»; в 1998 — 2010 гг. — художник Минского епархиального управления.

Работая с Белоруской Православной Церковью, свою деятельность посвятил восстановлению священной реликвии белорусского народа — Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. Для надлежащего хранения Креста в 2001 году мною была изготовлена ставротека.

В 2007 году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II мною была воссоздана серебряная рака для нетленных мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. Рака была внесена и утверждена в Полоцком Свято-Евфросиниевском монастыре как дар Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому православному народу.

За труды во славу Церкви и Отечества награжден Патриаршей Грамотой, тремя церковными орденами, удостаивался звания лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

С 2004 по 2010 год возглавлял Брестскую областную организацию общественного объединения «Белорусский союз художников». Был активным участником международных, областных и республиканских выставок.

За значительный личный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства и национальной культуры, активную общественную деятельность награжден медалью общественного объединения «Белорусский союз художников», грамотой Брестского областного исполнительного комитета, грамотой Управления культуры Брестского облисполкома.

В 2007 году указом Президента Республики Беларусь было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь».

Семейное положение: женат, двое детей. Жена — Кузьмич (девичья фамилия Мищак) Татьяна Владимировна, 1959 года рождения, бухгалтер индивидуального предпринимателя. Дочь — Кузьмич Ирина Николаевна, 1980 года рождения, психолог. Замужем. Проживает в г. Риге (Республика Латвия). Сын — Кузьмич Петр Николаевич, 1987 года рождения, студент Белорусской государственной академии искусств (г. Минск).

НОВОВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА

«АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»

ЭКФРАЗИС

Валерий Мороз

О ВЕЛИКАЯ ВИЗАНТИЯ!

Этотвозглас неизменно проносится в мыслях, когда вспоминаются изобретённые её мастерами архитектурные новации при строительстве сакральных сооружений (усовершенствование возведения купола над квадратным основанием — новый этап в развитии сводов и куполов; соединение базилики и центрического храма), украшенных заменившими фреску мозаиками — монументальными блистающими золотом и наполненными трепетом изображениями из многоцветной смальты. Техника этого особого вида монументального искусства была заимствована средневековыми мастерами из античности и, несмотря на новое — не светское — содержание, оказалась особенно уместной в монументальных многокупольных храмах с большим открытым внутренним пространством, соединившим в себе величие архитектуры и величие живописи: в статичной материи восторжествовал Дух, напоённый художественным гением. Скульптура ранней Византии и последовавшая за ней богатейшая пластика (рельефы, консульские диптихи), библиотеки с книжными сокровищами — пергаменными кодексами, украшенными яркими миниатюрами, изысканные сосуды из серебра с повествующими на них сверхсовершенными по красоте рельефными изображениями в эллинистическом духе, в более поздний период — непревзойденная по духовной глубине византийская живописная и мозаичная иконопись, монументальные фрески палеологовского периода — всё вызывает восторг. Особая страница в искусстве Византии — драгоценные изделия (иконы, складни, короны и проч.), изготовленные с использованием перегородчатой эмали, расцвет которой пришёлся на XI век. Её происхождение связывают с Востоком. Но, заимствовав её, византийские мастера избежали участи должников — привнесённые ими чистота и прозрачность красок, гармония тонов, исполненный золотой перегородкой лёгкий, словно скользящий виртуозный рисунок и благородная живопись изображений, технологическое совершество в изготовлении сверхсложных эмальерных произведений, неожиданные живописность и монументализм в «картинках» совсем небольшого масштаба, достойное великолепие дорогого изделия — свойства, которые сделали этот вид декоративно-прикладного искусства притягательным и драгоценным для многих культур и народов.

Последователям византийских мастеров принадлежат знаменитый золотой алтарь из Венеции, Хахульский триптих из Грузии, эмали Древней Руси и величайшая сакральная святыня Беларуси — Крест преподобной Евфросинии Полоцкой авторства Лазаря Богши — самое крупное и значительное эмальерное произведение восточнославянских народов. После многовекового забвения византийская эмаль возродилась в наши дни в Беларуси в работах художника Николая Кузьмича, явившись как художественно-технологический феномен современной эпохи.

ВИЗАНТИЯ ПОСЛЕ ВИЗАНТИИ. ИДЕЯ НОВОГО СОВЕРШЕНСТВА

Могучая Византия создала грандиозное в творческих проявлениях искусство. Преодолев пределы обычного профессионального мастерства, её художники достигли качества демиургов — творцов редкого свойства, чьи произведения и талант растеклись по христианскому миру, двигая духовныя поиски, — в этом есть великий смысл и значение творчества. Даже после того, как в 1453 году византийское государство было разгромлено турками, Византия продолжала существовать после Византии. Когда её самой уже не было, традиционные формы её искусства — архитектуры, выразительного языка живописи и иконографии, литературные наследования продолжали жить в культурах многих народов. Византийское искусство, особенно позднего — палеологовского — периода, превзошло совершенством языческую античность и предварило западно­европейское Возрождение. Возникшая на основе христианского учения и его главных образов идея нового человека как нельзя лучше соответствовала идеалу, в котором красота отождествлялась с духовными качествами, открыла миру новое совершенство земного существования — в осознанном выборе свободной личности и в её созидательных возможностях, соответствующих канонам неслыханной до этого высокой морали. Эта идея была так многогранна и масштабна, что вышла за пределы церковных стен и приобрела иные свойства, воплотившись в новой дидактике евангельских образов. В связи с этим вспомним Сикстинскую мадонну Рафаэля Санти — парящую в сонме ангелов юную, босоногую, родившую Богомладенца земную Деву с кротким взглядом, к которой тихо обращается папа Сикст, в знак преклонения снявший тиару, указывающий перстом предзнаменование трагического, но спасительного пути. Быть может, он указывает на нас, безуспешно пытающихся уразуметь мудрость христианского мировидения?

ИКОНА — СИМВОЛ, НО НЕ ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕРЫ

Христианство пережило тяжкий период иконоборчества, когда иконы расценивались как ошибочная попытка материализовать Божественную суть, овеществить веру, дерзнуть прикосновения грешной рукой к миру невидимых и непостижимых сил. Догматы заслонили истину. Было утрачено понимание правильного порядка вещей: как слово определяет характер будущего действия, так через символические изображения на иконе мы обращаемся к персонажам христианской истории за духовным начертанием. Они открывают нам предназначенный путь и помогают почувствовать собственную совесть — неразрывную связь с Богом, ощутить контакт, посредством которого открывается возможность получить ответы на все недоуменные вопросы, не вступить с Ним в противоречие и осознать свою жизнь как часть эсхатологического пути. Эта задача решается и в произведении Н. Кузьмича. Истории библейских персонажей, изображённых на иконе, складываются в лаконичное дидактическое повествование, о чём будет написано позднее.

ХУДОЖНИКУ ДАРУЕТСЯ ОТКРОВЕНИЕ.

НОВОВИЗАНТИЙСКАЯ ЭМАЛЬ

Избранность таланта неоспорима. Вдохновение, вкус, чувство гармонии и прекрасного, способность представить и воплотить образ, достижение совершенного мастерства через упорный и даже мучительный труд — редкие свойства, выделяющие избранников от толпы. Обрести эти качества иконописцы стремились постом и молитвой, отдалением от страждущего, вопиющего и грешного мира. Подвизавшись на тяжкую участь сближать, сочетать, соединять молящегося через икону с Богом и святыми угодниками, своим творчеством они сподвижничали и сподвижничают ныне. В достойном творческом акте художнику даруется откровение: обретая его с трудом, своё произведение он жертвует нам. Духовная сторона этого процесса не всегда осознаётся. Понимание этого укрепляется при знакомстве с эмальерной иконой Н. Кузьмича «Архангел Михаил», исполненной в соответствии с византийской традицией в золоте, инкрустированной пятьюдесятью рубинами, изумрудами и сапфирами. Деревянная основа размером 56×44 см

с обратной стороны покрыта бордовым шёлком, на котором золотым шитьём выполнен крест. Эта часть работы исполнена н монастырской мастерской.

Драгоценные камни и металл — лишь вторичный материал в сравнении с воплощёнными с их помощью образами персонажей христианского культа и небесного воинства: все изображения имеют качество эмальерных шедевров. Именно они представляют собой главную ценность — прежде всего духовную, н эпоху технических открытий соединяют нас с великой культурой Византии, возобновляют древнюю традицию создавать иконы ради похвального стремления доступиться к небесному престолу. Так есть: перетекая из небесных чертогов на грешную землю, истина открывается в произведениях духовного искусства — в самопознании через их созерцание, через труд «уловить» при молении излучаемые ими духовные импульсы.

В иконах «прописан» неизречённый, читаемый молящейся душою смысл. В его определении каждый волен избрать ту глубину, которая досягаема молящемуся сердцу. Или… недосягаема — если презренное злато и дорогие каменья мешают молиться и тешат тщеславие. Переступить на своём пути через золотого тельца, оставив его в качестве кумира убогим духовно, — тяжелейшая задача в жизни каждого человека: мы сберегаем или теряем свою Душу, мы обретаем глубину молитвы или бездумно, бездушевно путаемся в её словах.

Центральное изображение иконы — архистратиг (греч. военачальник) святых небесных сил Михаил, главный среди архистратигов архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Салафиила, Иегудиила, Варахиила, Иеремиила, стоящих перед престолом Божьим. Древнееврейское имя «Ми-ка-эль» — «кто кроме Бога?» — выражает суть всех его дел. По значению слова Михаил есть ангел, обладающий необыкновенной, беспримерной духовной силой. Когда ослеплённый гордыней сатана и последовавшие за ним многие из бесплотных духов восстали против Бога, архистатиг Михаил собрал все чины небесного воинства, чтобы низвергнуть богоотступников в бездну. В новозаветные времена он признаётся покровителем и споборником «воинствующей Церкви» — всех верных Богу, христианскому долгу, неустанно ведущих беспрерывную брань с силами зла. В Церкви Архангел Михаил почитается больше других ангелов.

На иконах он обычно изображается в воинских доспехах, попирающим ногами дьявола. В левой его руке — пальмовая ветвь, символизирующая триумф победы, в правой — копьё, увенчанное крестом, или пламенный меч, опущенный вниз. Известны и иные изображения архистратига, которым в своей иконе последовал Н. Кузьмич. Здесь главный небесный воин изображён в патриарших одеждах, увенчанным обширным нимбом, держащим левой рукой голубое зерцало — прозрачную сферу с монограммой Иисуса Христа, правой рукой — жезл, символ духовной власти с надписью «А Г I О С» (греч. святой). В подобном образе Михаил — не воин, не ратоборец, но духовный водитель, начальник ангельского мира, ведающий душами усопших, через Иисуса Христа заступник христиан, которые по втором пришествии воскреснут при гласе архангела (1 Фес. 4: 16), когда ангелы отделят злых от праведников (Мф. 13: 22). Для страждущих в чистилище Архангел Михаил остаётся безмерным источником Божьего милосердия. Существует сказание, по которому в ночь перед праздниками — 19 сентября и 21 ноября — Архангел Михаил трижды опускает правое крыло в геенну огненную, которая в это время гаснет, извлекает многие души из ада и после омовения их ангелами перемещает в рай. Согласно сказанию, молящиеся о своих усопших в ночь на Михайлов день могут вымолить их из ада.

На иконе Архангел Михаил не попирает ногами дьявола, а стоит на отмеченной крестиками — символами спасения мира — и испещрённой геометрическим орнаментом (сочетание белого, карминного, бирюзы и лазури) золотой тверди, обозначающей нерушимость Божественной власти. Поверх иссиня-чёрной ризы в золоте, в тёмной лазури, в светлой зелени и в сияющей на ней белизне эмалей читается крест — главный христианский символ — «неизреченная благодать Господа» (св. Иоанн Дамаскин, VIII в.). Тёмная риза усеяна золотыми цветами и виноградными листьями, её ткань «соткана»тончайшими золотыми перегородками в форме легчайших завитков чрезвычайно мелкого масштаба, символизирующих виноградную лозу. Особое внимание следует уделить изображению ангельского лика, созданного многослойным наложением эмали, тонко моделирующей объём изменением прозрачного цвета. Сияющие очи под тёмными бровями, круто завитые упругие чёрные кудри контрастируют со светлым нимбом, образованным вписанными в него орнаментированными кругами. Словно вся тревога за судьбы Божьего света слилась в пристальном взгляде архангела — эмоциональном аккорде, вобравшем и беспокойство, и вопрашание к Вышнему о милости к роду человеческому.

Подол ризы украшен золотым орнаментом, залитым чрезвычайно светлой, «живой» зеленью эмали. Из неё крест вырастает как Вечное древо — этот смысл читается в зелёных дробницах орнамента. Внимательный взгляд с осторожностью будет ловить признаки дальнейшего превращения — вдруг крест процветёт райским деревом?

Златокрылая фигура Архангела Михаила с ографлённым чёрной эмалью оперением расположена на сложном по колористической гамме декоративном фоне, разделённом на три части. Нижняя и средняя части, покрытые густой лазурью одинакового тона, различаются лишь оттенком: нижняя несколько тяжелее из-за большей плотности тёмно-синего растительного орнамента, стремящегося в своём цвете к чёрному; на средней завитки виноградной лозы более разрежены, но в их контуре выразительнее читаются рефлексы глухого тёмного цвета. Эти оптические эффекты смягчаются декоративными элементами, объединяющими обе части, в орнамент которых лёгкой рукой «брошены» белые лепестки и сердцевидные бутоны. Внизу каждой читаются мотивы сияющего зеленью и кармином крина. Лёгкая декоративная аркада за спиной у архангела готовит зрителя к восприятию третьей, верхней, части центральной композиции. Она покрыта плотным декоративным орнаментом из мелких кругов, в которые вписаны равноконцовые патриаршие кресты.

Центральную часть иконы в общей композиции произведения «держит» тактично введённая в изобразительное пространство рама, по контуру которой стелется витая лоза-гирлянда (сочетание белых и синих элементов) с вплетёнными бирюзовыми кринами.

Верхнее, нижнее и боковые поля иконы содержат шесть индивидуальных и четыре парных изображения, расположенных на менее плотно орнаментированном золотом фоне. Его лёгкость и неусложнённость не отвлекают от встречи с великими небожителями. Все пластины представляют собой самостоятельные полноценные композиции, художественное значение которых умножается пребыванием в общем ансамбле. Устилающий пространство между ними свободный орнамент с элементами процвёвшего крина повторяет мотив, широко распространённый в эмальерных произведениях Х-ХІІІ вв. Вкрапленные в него камни различных форм и размеров, соответствующие общей цветовой гамме произведения, смягчают мерцание золота, создают высокий рельеф на плоской поверхности, оживляют торжественную строгость иконы.

Цетральной в верхней части обрамления является пластина с изображением Христа Вседержителя, показанного в светло-синем хитоне. Его силуэт очерчен наброшенным на плечи плащом и контуром тёмных волос. Все части этой поясной однофигурной композиции исполнены непрерывной длинной золотой перегородкой, уложенной плотными изгибами с невероятной лёгкостью. Трудно представить, как тончайшая (0,04-0,08 мм) архихрупкая плоская золотая нить не ломается, не исчезает, а «трепещет» и «ткёт» плотное изображение, создаёт живописный объём, в котором не теряются даже малейшие детали. Вот вьющиеся кудри Христа упали мелкой прядью на лоб. В очах, глядящих на нас, нет укора — есть сердечное внимание, назидательное благословение и печаль о наших грехах, Изображение Христа является исключительным среди прочих, размещённых на иконе: только он прямым взглядом обращается к нам, чтобы разбудить «в человецех благоволение». Лик отмечен печатью испытаний без сосредоточения на пережитых страданиях. В облике Пантократора есть глубокое внутреннее движение, созданное тончайшими оттенками цвета: эмаль светится так, словно положена на живописный холст и перекрыта прозрачными верхними слоями краски. Эффект «живого пространства» создаётся прозрачностью зеленоватого нимба с голубым крестом и отражением света с золотой поверхности пластины. Пурпурные рефлексы вокруг нимба, на обложке Евангелия, на манжете благословляющей десницы и в начертании имени Спасителя напоминают о безмерном величии этого образа. Традиционный выразительный язык здесь, как и в других изображениях, заимствован у мастеров Византии, которым пурпурным цветом разрешалось удостаивать лишь царствующих особ и святых небожителей.

Внутреннее состояние всех, без исключения, персонажей на иконе определяется соответствующей живописной манерой — яркой и впечатляющей индивидуализацией образов, напряжением их внутренних, душевных пружин.

Вот Богородица (верхняя левая пластина) молитвенным жестом словно указывает на Спасителя, а очи её вопрошают… Поверхность мафория образуется многочисленными изгибами перегородок, воспроизводящих контуры складок ткани. В её спокойном облике — умиротворение после перенесённого горя, произошедшее по Воскресении Господнем, наполнившем мир иным смыслом бытия. Направляя нас к Христу, она указывает истинную дорогу, где всякий найдёт утешение, о чём говорил ученикам её сын в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня»(Л. 5: 3-11).

Правая верхняя пластина: в глубокое внутреннее сосредоточение погружён Иоанн Предтеча (почитание — 11 сентября по новому стилю), словно созерцающий мир в ожидании прихода Мессии. Тот, про которого сам Иисус сказал, что он был светильником светящим и горящим (Ин. 5: 35). Его руки, как и жест Богородицы, обращают нас к человеколюбивому Богу. Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа в водах светлого Иордана, является проповедником покаяния, к которому призывал сильных мира сего и укорял их за грехопадение. Он обличал правителя Галилеи Ирода, сожительствующего с женой своего брата Ироиадой. По её уговору в качестве награды для дочери Ироиады за искусно исполненный танец к пирующим на блюде вынесли отсечённую голову Крестителя, которая продолжала вещать Закон Божий и обличать грешников. Он не соблазнился сомнением в справедливости Бога, принимая участь свою как волю Божью. В этом образе — пример великого смирения и терпения, неразочарованности верой, квинтэссенция морали, дававшая силы великим мученикам первых веков христианства.

Пластины с изображением Иоанна Предтечи и Богородицы являются парными и предназначены в качестве дополнения к главному в этой сцене — образу Иисуса Христа. Вместе эти три изображения составляют Деисус — сцену молитвенное предстояние перед Богочеловеком, соединяющее смысл Ветхого и Нового Заветов. В этой торжественной сцене библейский старец благовествует о Христе, который, «смертию смерть поправ», дарует людям исповедание Воскресения. Как же не внять этому громогласному молчанию о Спасителе мира, если образ Предтечи так близок и убедителен? Прекрасен точно выполненный рисунок, украшенный богатой палитрой цвета. Иссиня-чёрные пряди его бороды и волос словно «стекают» на задрапированный глубокими мягкими складками синий плащ. Кажется, что с пламенных уст сорвутся обличающие грешников горячие слова. Аскетичное и строгое лицо, подчёркнутое бровями высокое чело — всё в этой миниатюре, как и на огромных мозаичных панно в византийских храмах, удерживает контакт с молящимся, ведёт его мысли от образа к молитве и последующему действию по евангельскому учению.

Эта эмоциональная нота звучит так же ясно в исполненных с затаённой жспрессией изображениях пророков Моисея (нижняя левая пластина) и Илии (правая нижняя пластина).

Как и верхний, нижний ряд изображений имеет собственное завершённое (мысловое содержание, которое через великую толщу веков всегда обращено к христианам, как бы далеко ни отделял их исторический процесс от библейских времён.

Согласно Библии, по велению Бога пророк Моисей вывел страждущий еврейский народ из египетского рабства. Он же — строитель первых скинии (храма) и жертвенника Богу, основатель церкви. Исполнение Моисеем всех повелений Господних стало свидетельством неисчерпаемой воли Создателя и его истинности в сравнении с ложными кумирами. Полученные от Бога основы морали и права — так называемые десять заповедей — Моисей передал народам. Символически начертанные на скрижалях, они представлены на нижней левой пластине иконы с изображением Моисея. Древний пророк держит пламенеющий пурпуром завет. «Следуйте ему, — читается во взгляде, — тысячелетия не меняют его истинности.»

Образ Моисея исполнен в деликатной, мягкой манере. Весьма удачно найден едва рефлексирующий сиреневато-голубым цвет его седины. Величественный ветхозаветный праотец христиан облачен в сине-зелёные одежды, которые создают контраст с открытыми частями фигуры. Перекинутый через плечо красный плащ своим цветом усиливает притяжение внимания к скрижалям. Они, как и обложка Библии, которую держит Иисус Христос (средняя пластина верхнего ряда), отмечены красным цветом как наиглавнейшие элементы развернутого на иконе обширного повествования. Легко исполненный перегородкой прихотливый рисунок течет свободно, без напряжения, следуя уверенной руке художника. Тончайшая строптивая перегородка подчинена ясному замыслу и перестаёт быть маленькой смертельно-ядовитой золотой змейкой, пугающей сложностью работать с перегородчатой эмалью и отравляющей мучительными сомнениями в возможности этого вообще.

Виртуозно «написанный» эмалью ветхозаветный праведник святой пророк Илия (почитание — 2 августа по новому стилю), непревзойдённый силою дерзновения к Богу, является примером величайшего молитвенника, чьё боголюбие наделяло его способностью чудотворить и невозможное воплощать в возможное. Его пример применителен к жизни и чувствам каждого христианина: следует только понять, как велика может быть сила веры! Илия был обычным человеком. Великим его делала искренняя и осознанная сопричастность ко Всемилостивому Отцу.

Образ пророка Илии, созданный художником, отличается особенной красотой. Мягкие тёмно-синий и голубой с рефлексами пурпурного на одеждах, глубокий изумрудный на нимбе гармонично сочетаются с тёплым телесным цветом на руках и лице святого, обрамлением которого являются сияющие сединой волосы и борода. Выразительные белки глаз с большими зрачками, чётко прочерченный рот приковывают внимание к этому почти портретному изображению. Белый свиток в левой руке несёт в себе продолжение символики цветов, которой пронизана вся икона в соответствии с творческими канонами византийских мастеров.

Изображение преподобной Евфросинии Полоцкой (1104 или ок.

1110 — 1173; день памяти — 5 июня), размещённое на средней нижней пластине, сообщает нам о белорусском происхождении произведения. В нём невозможно было не обратиться к образу святой монашествующей княжны. Дочь князя Святослава (вспоминается под 1129 г., в крещении Георгия), праправнучка святого равноапостольного князя Владимира Крестителя, внучка Владимира Мономаха, она умножила святоотеческие деяния собственными богоугодными стараниями, воплотив в своей судьбе наставления пророков Илии и Моисея. В стихире церковной службы святой угоднице звучит: «Житие твое, Евфросиние, честно: просияла бо еси делы благими и многих ко Христу привела еси         Молися за ны, мати преподобная, ко Господу, да подаст душам нашим богатую милость.»

Образ просиявшей добродетелями великой просветительницы и книжницы, основательницы монашеских обителей создан по традиционным византийским канонам на портретной основе древнего фрескового изображения из Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. Глубина духовного постижения открыла ей невозмутимую страстями света великую тишину — искреннее благоговение, несуетное богохваление и благоверность, «Слава Тебе, Владыко, благодарю Тебя! Что пожелала я, то Ты мне даровал и исполнил желание сердца моего» (из Жития Евфросинии Полоцкой) — её счастливые слова о своём земном пути. Последовавшие благодетельность, благотворение, благоустроительство, а также монашеские благосмиренность и благочестие с иными благодарованиями, возвеличили небесную покровительницу Беларуси. Она изображена в ангельской кротости, словно прижимающей к груди воздвизальный Крест, изготовленный мастером Лазарем Богшей по её заказу, другой рукой благословляет свою землю. Под монашеским клобуком — молодое лицо, ясные очи и взор, обращённый в вечность. Рефлексы пурпурного подчеркивают не только святость, но и знатное земное происхождение из княжеского дома, указывают на связи великой полочанки с константинопольскими венценосцами. Евфросиния особенно близка нам: своим присутствием в нашей истории она дала духовные предначертания будущего, примером собственной жизни соединила христианскую мораль с неизменившимися нравственными началами современности.

Это и другие эмальерные изображения на иконе выполнены с той высокой степенью мастерства, когда технологические особенности работы уже не ограничивают творческий замысел исполнителя. Торжествует эмаль! Золотая перегородка уже незаметна и не занимает внимание зрителя, который тем не менее любуется весьма и весьма плотной в исчислении на единицу площади золотой паутиной — едва блистающим тонким рисунком. В этом Н. Кузьмич достиг величайшей свободы, которая и опредилила соответствие исполненного им труда классическим образцам. Как и в древних изображениях, согретая высоким градусом мастерства эмаль оживает. Стеснённая золотыми перегородками, в своём колористическом разнообразии она передает красоту благоухающих лугов, холодную свежесть жемчужной росы, нежность молодой изумрудной лозы и самое удивительное — чувства, духовный настрой и значимость персонажей христианской истории.

Четыре парных изображения на боковых полях иконы посвящены архангелам (военачальникам всех ангельских сил, но не ангелам восьмого чина ангельской иерархии ) Гавриилу и Варахиилу (верхняя левая пластина), Михаилу и Рафаилу (нижняя левая пластина), Иегудиилу и Иеремиилу (верхняя правая пластина), Уриилу и Салафиилу (нижняя правая пластина). Каждый из них показан согласно точно разработанному канону, любые особенности в изображении являются строго установленными, хотя и могут варьироваться. Богатые пурпурные одежды содержат много мельчайших деталей, которые несут информацию, необходимую для понимания общего содержания сцены. Одеяния и даже обувь богато орнаментированы. Головы архангелов охвачены белыми ленточками — «слухами», через которые сообщается воля Божья. Их тонкие концы словно развеваются и треплются порывами небесного ветра.

Второе место в ряду архангелов принадлежит Гавриилу. Его имя значит «сила Божия» или «муж Божий». В деле спасения рода людского он является

провозвестником и служителем всемогущества и тайн Божьих. Архангел Гавриил вдохновлял пророка Моисея на написание книги Бытия. Передал откровение о событиях, по истечении которых должен был родиться Спаситель. Принёс Благую весть о непорочном зачатии Деве Марии. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на его укрепление, согласно церковному преданию, был послан Архангел Гавриил. Богородице он предрёк Успение и вручил райскую ветвь. С этой ветвью он часто и изображается. На иконе Архангел Гавриил показан с жезлом в правой руке — символом Божественной власти. В левой он держит зерцало (зеркало), освещаемое светом истины. В нём отражаются дурные и добрые дела народов и каждого человека в отдельности. Зерцало возвещает тайны Божественного домостроительства, даёт откровения тем, кто вслушивается в слова Божьи и в голос собственной совести.

Архангельское имя Варахиил означает «благословение Божие». Через него посылается благословение на всякое дело, на всякое доброе занятие, испрашиваются у Бога милости и благодеяния к людям. Он — хранитель чистоты души и тела, покровитель благочестивых семейств. Святой Архангел Варахиил изображается несущим благоухающие розы — награду за молитвы, труды и нравственную жизнь.

Имя Архангела Рафаила — «Бог исцелил» — происходит от древнееврейского рафа — исцелять, врачевать и эль — Бог. Небесный врач человеческих недугов, помощник и наставник докторов, утешитель скорбящих. В Библии ему посвящена целая книга Товита о том, как архангел был послан Богом отдать в жены Товии Сарру, изгнать злого духа Асмодея, избившего её женихов, и исцелить слепоту Товита, отца Товии. Поучительны слова архангела при прощании с семейством Товита: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех…»На иконе Архангел Рафаил изображён держащим в левой руке сосуд с лекарствами, в правой — крест. Заслужить помощь Архангела Рафаила может всякий, проявляя искреннее милосердие.

Имя Архангела Иегудиила означает «хвала Божая». Покровитель подвизающихся и монашествующих, укрепляющий трудящимся для славы Божией, помогающий в нуждах, ходатайствующий о наградах, но и наказующий нерадивых. В связи с этим толкованием открывается смысл изображения на иконе: в правой руке Архангел Иегудиил держит золотой венец как награду от Бога за благочестивую и полезную деятельность, в левой — трёхчастную плеть для наказания ленных.

Неизвестно, кто скрывается за ангельским именем Иеремиил с древнееврейского «высота Божия». Этот заступник Небесного Престола окружен тайной, сущность его — непознана. Быть может, она открывается в том, что в правой руке он держит весы Добра и Зла, на которых «взвесятся» все наши достойные и постыдные поступки.

Согласно святому преданию, Архангел Уриил — «огонь…» или «свет Божий» — был поставлен Богом охранять рай после грехопадения и изгнания Адама и Евы. Будучи сиянием огня Божественного, он является просветителем, наставником неверующих и невежд. Обращение к Уриилу возжигает достойные чувства, будит учёность и разум ради достижения Божественной любви.

Верховным служителем молитвы Церковь называет Архангела Салафиила, что в имени его отражено — «молитва к Богу». Наши молитвы слабы, кратки, нечисты и холодны. Архангел Салафиил во главе иных ангелов оживляет сердца к тёплой, искренней и душевной молитве, вразумляет людей, как обращаться ко Всевышнему, чтобы быть услышанными. Архангел изображается со склонённым лицом и очами, опущенными вниз, умилённо молящимся со скрещенными на груди руками.

Близость архангелов к Создателю и исполнение ими Божественной воли подчёркивается на иконе цветом пурпурных одежд небесного воинства. Голубые нимбы, активные рефлексы нескольких ярких цветов на могучих крыльях передают величайшую силу их небесной энергии, которая изливается ради того, чтобы свободная воля человека соответствовала Божественным установлениям.

Икона Архангела Михаила, небесного патрона её заказчика, — изображение великого и могучего сонма небесных защитников, которые укрепляют веру, открывают пророчества, просвещают познанием и пониманием воли Бога. Это надёжный молитвенный щит. Затрудняющийся в выборе пути обращается к Божьим благовестникам за помощью. Ангелы же приближаются к людям по мере того, как люди стараются приблизиться к Богу. Икона — зерцало совести — служит соединению с Богом или… Здесь уместно молчание, печать которого охраняет природу и свойства художественного творчества. Но бесспорно боговдохновенная свобода художника позволяет читать по иконе, читать у себя в душе, читать и выбирать начертание своего пути.

О БУДУЩЕМ НОВОВИЗАНТИЙСКОЙ ЭМАЛИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ ЖАНРУ ЭКФРАЗИСА

Работе Н. Кузьмича, бесспорно, предшествовали художественные протографы, (накомство с ними нисколько не внушает сомнений в необходимости возобновлять и продолжать традиции византийской эмали в современных произведениях. Феноменальное прошлое содержит немало страниц, повторение которых может быть безусловно полезным. Икона «Архангел Михаил» сочетает в себе высочайший уровень ювелирного мастерства с безграничными живописными возможностями эмали и красотой графического рисунка, исполненного золотой перегородкой. Возобновлённая художественная традиция Византии стала достойной частью современной культуры Беларуси. Имя художника оказалось в ряду исключительных мастеров современности, а исполненные им произведения — в числе уникальных и неповторимых.

Пройдены этапы поисков, открытий и профессиональных откровений. Думается, в будущем нововизантийская эмаль обязана трансформироваться,

(гремясь к новым выразительным свойствам и образам, которые, вероятно, могут быть обогащены современной трактовкой. Безмерное, многообразное содержание библейского прошлого открывает для этого огромные возможности.

         В этом смысле икона «Архангел Михаил» представляется не последним этапом в творчестве мастера. Что ещё начертает золотой перегородкой его рука?

Успеет ли Н. Кузьмич создать национальную школу перегородчатой эмали? На этот вопрос нет ответа не по воле и не по желанию мастера. Поэтому в каждом из его произведений есть знак необратимости времени и предчувствие утраты. Но бесспорно: он наново открыл путь, на который смогут вступить его будущие пытливые и талантливые последователи так, как это сделал и он сам, обратившись к кресту Лазаря Богши. Воля каждого безгранична, выбор непостижим, только время жизни слишком быстротекуще!

Традиции обладают удивительными свойствами. Возрождённая византийская эмаль оживила особый, забытый жанр византийской литературы — экфразис — описание художественного произведения, к которому и обратился автор, чтобы представить работу Н. Кузьмича.

Предложенный вниманию читателей экфразис не является копией византийских творений, но он повторяет их суть. И этого уже достаточно как свидетельства того, что в нашем мире стало немного больше искусства, которое вдохновляет, предостерегает, воспитывает и учит любить.

ЗМЕСТ

Прадмова……………………………………………………………………. 4

Чалавек стагоддзя ……………………………………………………….. 5

Даты жыцця і творчасці ……………………………………………….. 9

Пералік асноўных выставак, на якіх

экспанаваліся творы М. П. Кузьміча …………………………… 10

Бібліяграфічныя матэрыялы

Жыццё і дзейнасць майстра ………………………………………… 12

Аднаўленне Крыжа Еўфрасінні Гіолацкай …………………… 20

Стаўратэка для Крыжа Еўфрасінні Полацкай ……………… 26

Стварэнне ракі для захавання мошчаў Святой Еўфрасінні 26

Інтэрнэт-рэсурсы ………………………………………………………. 30

Вершы, прысвечаныя М. Кузьмічу і яго творам…………… 31

Выявы твораў мастака ……………………………………………….. 31

Відэафільмы ……………………………………………………………… 33

Спіс перыядычных выданняў, матэрыялы з якіх

уключаны ў паказальнік …………………………………………….. 34

Імянны паказальнік …………………………………………………..   35

Дадатак 1. Н. П. Кузьмич. Автобиография ………………… 37

Дадатак 2. В. В. Мороз. Нововизантийская икона

«Архангел Михаил»: Экфразис                                                 39

Даведачнае выданне

Мікалай Пятровіч Кузьміч: Чалавек стагоддзя : біябібліяграфічны паказальнік/

УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага» ; складальнікі:

Т. С. Філіпава,

В. А. Гарбачэўская. — Брэст : Паліграфіка, 2011. — 52 с. : іл.

                            Рэдактары                             А. М. Мяснянкіна

                                                                           Т. С. Кавенька

                            Адказны за выпуск               Т. П. Данілюк

                            Тэхнічны рэдактар               Н. У. Раеўская

                            Камп’ютарная вёрстка                   I. П. Суворава

                                                                           А. А. Тамілка

Падпісана да друку . Фармат 60×84/16.

Папера афсетная. Гарнітура Verdana. Друк афсетны.

Умоўн. друк. арк. 3,03. Улік.-выд. арк. 5,45.

Тыраж 500 экз. Заказ №392

ТАА «Паліграфіка»

ЛВ № 02330/0552848 от 14.04.10

224007 Брэст, вул. Стафеева, 21

Тэл./факс: (0162) 492679

e-mail: poligr afka-brest@yandex.ru

Надрукаввана ў ТАА «Паліграфіка»

ЛП № 02330/339 ад 02.11.2011

224007 Брэст, вул. Стафеева, 21

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.