Сучаснае беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе

Кузьміч Мікалай = Кузьмич Николай = Kuzmich Mikalay // Сучаснае беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе = Современное декоративно-прикладное искусство. XXI век = Modern Belarusian arts and crafts. XXI century : альбом. – Мінск, 2013. – С. 104-107.

Кузьміч Мікалай

Кузьмич Николай

Kuzmich Mikalay

Кузьміч Мікалай Пятровіч

Н 28,11.1950, в. Патрыкі Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. Скончыў Мінскае маст. вучылішча (1982).

Працуе ў дэкар. прыкл, мастацтве (метал).

Удзельнік маст. выставак з 1983 года.

Сярод асн. твораў: адноўлены Крыж і грабніца Ефрасінні Полацкай, стаўратэка для захавання Крыжа, абразы Св. Мікалая, Архангела Міхаіла, ювелірныя вырабы.

Творы знаходзяцца ў Брэсцкім абл. краязн музеі, Усерас. музеі дэкар.-прыкл. і нар. мастацтва (Масква), у галерэях і прыватных калекцыях.

Засл. дзеяч мастацтваў Беларусі (2007).

Дзярж. прэмія Беларусі 1998.

Кузьмич Николай Петрович

Р. 28.11.1950, д. Патрики Кобринского р-на Брестской обл.

Окончил Минское худож. училище (1982).

Работает в декор.- прикл. искусстве (металл).

Участник худож. выставок с 1983 года.

Среди осн. произведений: восстановленный Крест и гробница Евфросинии Полоцкой, ставротека для хранения Креста, иконы Св. Николая, Архангела Михаила, ювелирные изделия.

Произведения находятся в Брестском обл. краевед. музее, Всерос. музее декор. — прикл. и нар. искусства (Москва), в галереях и частных коллекциях.

Засл. деятель искусств Беларуси (2007).

Гос. премия Беларуси 1998.

Kuzmich Mikalay Pyatrovich

В. 28.11.1950, v-ge Patryki Kobryn d-t Brest reg.

He finished Minsk Art College (1982).

He works in the art and crafts (metal).

Participant of art exhibitions since 1983.

Works include: the restored Cross and tomb of Efrasinnya of Polotsk, religuarium for storage of the Cross, St. Nikolay’s and Archangel Michael’s icons, jewellery.

His works are kept in Brest Reg. Museum of Local History, All-Russian Museum of Decoration, Applied and Folk Arts (Moscow), in galleries and private collections.

Honored Artist of Belarus (2007).

State Prize of Belarus 1998.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.