Бібліяграфічны спіс літаратуры

Бібліяграфічны спіс літаратуры, прысвечанай жыццю і творчасці Мікалая Кузьміча / УК «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага», аддзел літаратуры па мастацтву. – Брэст, 2004.

УК «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага»

Аддзел літаратуры па мастацтву

Бібліяграфічны спіс літаратуры,

прысвечанай жыццю і творчасці

Мікалая Кузьміча

Брэст, 2004

ПРАДМОВА

Бібліяграфічны спіс прысвечаны жыццю і творчасці брэсцкага мастака Міколы Кузьміча.

Складзены на аснове сістэматычных каталогаў і картатэк аддзелаў краязнаучай літаратуры і бібліяграфіі і літаратуры па мастацтву Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, бібліяграфічнага паказальніка «Новая літаратура па культуры і мастацтву» і ахоплівае ўсе выяўленыя крыніцы на беларускай і рускай мовах за перыяд 1987 — 2003 гг. Асноўную частку матэрыяла складаюць газетныя і часопісныя артыкулы.

Увесь матэрыял згрупаваны ў храналагічным парадку. Асобна вылучаны невялічкія раздзелы, прысвечаныя беларускім святыням, над аднаўленнем якіх працаваў мастак. Маецца імянны паказальнік.

Адбор літаратуры завершаны ў снежні 2003 года.

Бібліяграфічны спіс адрасаваны супрацоўнікам бібліятэк і ўсім, хто цікавіцца творчасцю мастака.

Мароз, В. Амаль знікла эмаль…: [Аб тв-ці маст.] / В. Мароз // Мастацтва Беларусь. — 1987. — № 10. — С. 23-24.

Прыняты ў Саюз мастакоў : [Кузьміч Мікалай Пятровіч] // Мастацтва Беларусь. — 1989. — № 6.- С. 53.

Мінкін, Алег. Гэтая свавольніца эмаль : [Інтэрв’ю з маст.] / Алег Мінкін // Крыніца.- 1990. — № 8. — С. 2 вокл.; с. 1, 20-21.

В мастерской художника : [Брест, комбината «Мастацтва» Николая Кузьмича. Фоторепортаж] // Заря. — 1992. — 4 февраля.

Николай Кузьмич = Nikolay Kuzmich // Художники Брестчины. 50 лет: Альбом- каталог / Авт.-сост. Б. Крепак и др.; Дизайн и вёрстка И. Рыжковой; Фото репрод. Э. Кобяк, Р. Кобяк; Пер. И. Желудко; Бел. союз художников. Брест, обл. орг., Брест, комбинат «Мастацтва». — Мн., 1997. — С. 50.

Аб прысуджэнні прэміі «За духоўнае адраджэнне» 1997 года : Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 2: [У т. л. Кузьмічу М. П.] // Нар. газ. — 1998. — 9 студз. — С. 3., Нар. воля. — 1998. — 10 студзеня.

Мастер-эмальер Николай Кузьмич // Брест, курьер. — 1998. — 1 янв.

Півавар, Э. Крыніцы духоўнасці нашага народа невычарпальныя / Э. Півавар // Звязда. — 1998. — 9 студз.

За духоўнае адраджэнне : [Лаурэат прэміі 1997 г. — М. Кузьміч] // Нар. трыбуна. — 1998. -10 студз.

Духовное и светское рядом: [Премия «За духовное возрождение» Н. Кузьмичу] // Веч. Брест. — 1998. — 14 янв.

Возрождаемся духом : Брест, худож. Н. Кузьмич стал обладателем премии “За духовное возрождение” // Брест, курьер. — 1998. — 15-21 янв. — С.13.

Ефанов, В. Тайник для Святого Креста / В. Ефанов // Сов. Белоруссия. — 1998. — 14 февр. — С. 10

Кузьмич, Н. «Я понял, жизнь скоротечна и надо спешить делать добро» / Беседу вёл В. Николайчук // Во славу Родины. — 1998. — 14 февр.

Чалавек XX стагоддзя з Брэста : [Біягр. цэнтр Кембрыджскага ун-та прысв. маст. з Брэста М. Кузьмічу ганаровае званне “Чалавек стагоддзя”] // Навіны. — 1998. — 9 верас. — С. 2.

Козлович, В. Крест надежды нашей: [Почёт. звание «Человек столетия» присв. Н. Кузьмичу] / В. Козлович // Брест. курьер. — 1998. — 19- 20 сент. — С. 1.

От святыни к призам удачи: [Н. Кузьмич завершил работу над глав, призами фестиваля «Белая вежа-98» — двумя Гран-при за лучшие спектакли в драме и кукол, искусстве] // Заря. — 1998. — 29 сент.

Хроніка мастацкага жыцця: Званні : [біяграфічны цэнтр Кембрыджскага ун-та надаў брэсц. мает. М. Кузьмічу ганаровае звание «Чалавек стагоддзя»] // Мастацтва — 1998. — № 7. -С. 77.

Кузьміч Miкалай Пятровіч = Kuzmitch Mikalai Pyatrovitch // Беларускі саюз мастакоў : энцыкл. давед. / Аўт.-склад. Б.А. Крэпак і інш. — Мн., 1998. –

С. 283.

Аксенін, С. Дэбют рэжысёра-земляка: [Гал. прыз — за лепшае ўвасабленне нац. тэмы атр. на Нац. фестывалі Беларус. кінадакум. фільм «Дабро стварай» — пра берасц. мает. М. Кузьміча] / С. Аксёнін // ЛіМ. — 1999. –

5 лістап. — С. 3.

Кузьміч Мікалай Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. Т. 8.: Канто — Кулі / рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. — Мн. : БелЭн, 1999. — С. 565.

Тарасюк, У. Парк да 2000-годдзя хрысціянства [плануюць разбіць у в. Вулька- Антопальская Драгіч. p-на, дзе нар. М. Кузьміч] / У. Тарасюк // ЛіМ. — 2000. — 7 крас. – С. 3.

Кузьміч, М. Нізкі паклон табе, мая зямліца / М. Кузьміч // Панасюк, М. Дыялог на мяжы стагоддзяў 1999 — 2000. — Мн., 2000. — С. 64-69.

Ткачук, Н. Ніна Трафімаўна маці мастака: [Міколы Пятровіча Кузьміча] / Н. Ткачук// Панасюк, М. Дыялогі на мяжы стагоддзяў 1999-2000 – Мн., 2000 -С 145- 150.

Схема-праект паркавай сядзібы ў гонар 2000-годдзя Хрысціянства і аднаўлення Крыжа Еўфрасінні Полацкай нашым земляком Мікалаем Кузьмічом // Нар. трыбуна — 2000. — 29 крас.

Кузьмич, Н. “Для меня большая честь быть епархиальным художником…” / Беседовала Н. Зырко // Заря. — 2000. — 28 нояб.

Рубашевский, Ю. У каждого свой крест / Ю. Рубашевский // Веч. Брест — 2000 — 29 нояб. — С. 1-2.

Ткачук, Н. Ніна Трафімаўна, маці мастака…: [Міколы Кузьміча. Лёс сям’і] // Нар. трыбуна. — 2000. — 29 крас. — С. 4.

Поздравляем!: Замечательному мастеру ювелирного и эмальерного искусства, члену Белорусского Союза художников Н. Кузьмичу исполнилось 50 лет // Брест. курьер. — 2000. — 30 нояб. — 6 дек. — С. 11.

Лагвіновіч, А. Міколу Кузьмічу — 50 / А. Лагвіновіч // Нар. трыбуна. — 2000. – 2 снеж.

Барысюк, У. Выязная лятучка ў майстэрні : [«НТ» у Міколы Кузьміча] / У. Барысюк // Нар. трыбуна. — 2001. — 21 крас.

Смолина, Л. Кузнецы Брестчины — всем кузнецам кузнецы : [по итогам первого Республ. праздника-конкурса кузнецов «Золотая подкова», прошедш. в Пухович. р- не, брестчане заняли первое место во главе с именитым и прославл. кузнецом нашего времени — художником-эмальером Николаем Кузьмичем] / Л. Смолина // Заря. -2001. — 5 июля.

Дзенісейка, А. З імем Ефрасінні Полацкай : [Упамін. М. Кузьміч] /

А. Дзенісейка // Нар. трыбуна. — 2002. — 23 лют.

За Святой крест — церковные награды : [Брест, худож.-эмальер Н. Кузьмич удостоен двух высоких наград православной церкви — ордена Преподобной Евфросинии Полоцкой и ордена князя Константина Острожского] // Брест, курьер. — 2002. — 13-19 июня. — С. 3.

Николай Кузьмич = Nikolay Kuzmich // Художники Брестчины-2002: Альбом- каталог / Авт.-сост. М. Коньков, А. Жук, А. Грищук, Б. Крепак; Брест, обл. орг. общественного об-ния «Белорусский Союз художников». — Мн., 2002. — С. 70.

Казловіч, В — Мікола Кузьміч узнагароджаны польскай праваслаўнай царквой: [Брэсцкі мастак-эмальер М. Кузьміч атрымаў медаль князя Астрожскага за ўзнаўленне Крыжа Еўфрасінні Полацкай] / В. Казловіч // Нар. воля. — 2002. — 7 чэрв.

Кузьмич, Н. «Несите свой крест со смирением» / Беседовал Г. Левчук // Духов. Вести. — 2002. — авг. (№ 8). — С. 2.

Шеламова, Т. «Хотелось бы реализоваться в свободной стране»: [Вечер с Николаем Кузьмичем, организованный Брест, обл. б-кой им. М. Горького] / Т. Шеламова // Веч. Брест. — 2003. — 28 нояб. — С. 8.

Бурык, К. Яго ведаюць і ў Кембрыджы / К. Бурык // Нар. трыбуна. — 2003. -29 ліст. -С. 4.

Антаноўская Д. Час адкрыццяў: [Сустрэча з Мікалаем Кузьмічом у сценах Брэсцкай абласной бібліятэкі] / І. Антаноўская // Заря. — 2003. –

18 декаб.

Крыж Еўфрасінні

Супрунюк, О. Крест Евфросинии Полоцкой будет воссоздан в Бресте : [Беседа с брест, худож. Н. Кузьмичем, который взялся воссоздать Крест Евфросинии Полоцкой] / О. Супрунюк // Брест. курьер. — 1993. — 21-17 мая. –

С. 3.

Крашэўскі, А. Крыж Еўфрасінні Полацкай : [Узяўся аднавіць берасцейскі майстар М. Кузьміч] / А. Крашэўскі // Наша слова. — 1993. – 16 чэрв.

Паўтарыць Лазара Богшу?: [Асвячэнне майстэрні мает. М. Кузьміча] // Голас часу. — 1993. -№25 (ліп.- жн.). — С. 41.

Глущенко, Т. Брест и Полоцк братья во кресте: [Брест. худож. Н. Кузьмич будет восстанавливать Крест Евфросинии Полоцкой] / Т. Глущенко // Веч. Брест. — 1993. — 15 окт.

Дудзюк, З. Спасціжэнне: [Аб тв-ці маст.] / З. Дудзюк // Нар. трыбуна. — 1994. — 22 студз.

Дудзюк, З. Крыж Еўфрасінні: Мікалай Кузьміч збіраецца параўняцца з Лазарам Богшай / З. Дудзюк // Звязда. — 1994. — 16 лют.

Антонава, Т. Страсці вакол крыжа або Пахвальнае слова геніальнаму Лазару Богшу / Т. Антонава // Звязда. — 1994. — 25 чэрв.

Кобяк, Э. Да поможет ему бог / Э. Кобяк // Знамя юности. — 1994. – 20 июля.

Кобяк, Э. Возрождение / Э. Кобяк // Сов. Белоруссия. — 1994. — 16 июля; Нар. газ. — 1994. — 22 ліп.; Добры вечар. — 1994. — 21 ліп.; Чырв. змена. — 1994. –

30 ліп.;

Кобяк, Э. Вяртанне святыні : [М. Кузьміч працуе над аднаўленнем Крыжа Еўфрасінні Полацкай] / Э. Кобяк // ЛІМ. — 1994. — 29 ліп. — С. 15.

Александров, Н. Брестчанин в святом городе: [Н. Кузьмич отправляется в Иерусалим] / Н. Александров // Рэспубліка. — 1994. — 3 жн. — С. 3.

Александров, Н. Культура : [Вместе с Владыкой Филаретом в Иерусалим отправляется Н. Кузьмич] / Н. Александров // Новая нар. газ. — 1994. — 4 авг.

Крыж Эўфрасінні Полацкай будзе асьвенчаны ў Іерусаліме // Пагоня. — 1994. — 5- 11 жн. — С. 2.

Спасюк, А. Вобраз нацыянальнай святыні вяртаецда на Беларусь / А. Спасюк // Голас Радзімы. — 1994. — 11 жн. — С. 1.

Свістуновіч, С. Крыж / С. Свістуновіч // Звязда. — 1995. — 31 студз.

Глущенко, Т. Крест обретается в Бресте : [Н. Кузьмич творит Крест] /

Т. Глущенко // Веч. Брест. — 1996. — 1 янв.

Аднаўляецца Крыж Еўфрасінні Полацкай // Чырв. змена. — 1996. – 10 студз.

Алексеев, Л. В. Крест — хранитель всея вселенныя: История создания и воссоздания Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой / Л. В. Алексеев, Т. И. Макарова, Н. П. Кузьмич. -Мн., 1996. — 128 с.

Узнаўляецца Крыж Еўфрасінні Полацкай//Нар. трыбуна. — 1996. – 13 студз.

Ламук, В. З гісторыі красамоўства на Беларуси Крыж Ефрасінні: [Упамін. брэсцкі майстар М. Кузьміч, які распачаў стварэнне копіі Крыжа] /

В. Ламук // Наша слова. — 1996. — 17 студз. — С. 6.

Яскович, В. Возрождение святыни / В. Яскович // Европейский перекрёсток (Брест). — 1996. — № 1 (дек.). — С. 6.

Бараноўскі, І. Крыж Еўфрасінні Полацкай / I. Бараноўскі // Белавеж. пушча. — 1997, — № 4. — С. 2.

Кузьмич, Н. Возрождается национальная святыня / Н. Кузьмич // Буг СЭЗ Брест. — 1997, — № 2.-С. 35, 3 с. обл.

Антонава, Т. Крыж: [Пяты год працягваюцца работы па стварэнню Крыжа паводле ўзору Узвіжальнага Крыжа Ефрасінні Полацкай] / Т. Антонава // Звязда. — 1997. — 18 крас.

Муха, Ф. Воссоздан крест Евфросинии Полоцкой / Ф. Муха // Сов. Белоруссия. — 1997. — 4 июня. — С. 2.

Крыж Еўфрасінні Полацкай : [Брэсц. маст. М. Кузьміч завяршае работу над копіяй Крыжа] // Голас Радзімы. — 1997. — 12 чэрв. — С. 2.

Тиборовская, Д. Диалог мастеров через восемь столетий : [худож. из Бреста Н. Кузьмич завершил свой пятилетний труд] / Т. Тиборовская // Заря. — 1997. — 23 авг.

Бунеева, Л. «Паки через крест возобновление…»: [Крест Ефросиньи Полоцкой, воссозданный Н. Кузьмичем, будет передан в обитель Преподобной в Полоцке] /Л. Бунеева // Веч. Брест. — 1997. — 26 авг.

Крест Евфросинии Полоцкой вновь будет служить белорусскому народу // Сов. Белоруссия. — 1997. — 27 авг.

Кузьмич, Н. «Несите свой крест со смирением» : [Интервью с худож.] / Н. Кузьмич, Г. Левчук // Брест, курьер. — 1997. — 28 авг. — С. 8.

Аднаўленне тыдня: Брэсцкі мастак Мікола Кузьміч перадаў метрапаліту Філарэту зробленую ім дакладную копію найвялікшай беларускай святыні — Крыж Ефрасінні Полацкай // ЛіМ. — 1997. — 29 жн. — С. 2.

Тиборовская, Д. Тайна золотых пластин / Т. Тиборовская // Рэспубліка. — 1997. — 3 верас. — С. 12.

Левчук, Д. Возвращение святыни / Г. Левчук // Имя. — 1997. — 5 сент. –

С. 3.

Подвиг Миколи Кузьмича// Берест.  край. — 1997. — 13 верас.

Крест Евфросинии Полоцкой воссоздан и соответствует оригиналу // Рэспубліка. — 1997. — 19 верас. — С. 2.

Кузьмич, Н. Его крест: [Два часа в мастерской Николая Кузьмича : Беседа с худож.] / Записал В. Викторевич // Нар. газ. — 1997. — 25 верас.

Мильто, А. Огради нас от бед и напастей : [Воссоздан Крест Ефросиньи Полоцкой] / А. Мильто // Рэспубліка. — 1997. — 26 верас. — С. 3.

Глущенко, Т. Покаяние пришло из Бреста: [Крест Евфросинии Полоцкой, воссозданный Н. Кузьмичем, будет воздвигнут в Свято-Евфросиниевской церкви Полоцкого монастыря] / Т. Глущенко // Веч. Брест. — 1997. — 26 сент.

Воссозданный крест становится духовным средоточием белорусской земли // Царкоўнае слова. — 1997. — № 9. — С. 2.

Народ Крыж прыняў // Культура. — 1997. — 27 верас — 3 кастр. — С. 1.

Кузьміч, М. Богша XX стагоддзя / З маст. — ювелірам гут. Б. Крэпак // Культура. — 1997. — 27 верас. — 3 кастр. — С. 2-3.

Макоўская, А. Заснаванне фонда Жыватворнага крыжа святой Ефрасінні Полацкай: [Упамін. маст. М. Кузьміч] / А. Макоўская // Кантакты і дыялогі. — 1997. — № 9-10 (верас.-кастр.). — С. 12.

Вяртанне крыжа : [Урачыстасці па асвячэнню і Уздвіжанню Крыжа, створ, брэсц. мает. М. Кузьмічом] // Голас Радзімы. — 1997.-9 кастр. — С.1.

Кузьмич, Н. «Воссоздавая крест Евфросиньи Полоцкой, я понял, что жизнь скоротечна и надо спешить делать добро» / Беседовал В. Николайчук // Рэспубліка. — 1997. — 31 кастр. — С. 9.

Кузьміч, М. Другое нашэсце крыжа / Размову вёў М. Панасюк // Белорус. думка. — 1997. — № 11.-С. 171-175.

Нехаева, Н. Символ христианской веры вернулся: [24 авг. 1997 г. в Бресте, на родине современного Лазаря Богши — Николая Кузьмича был освящен и обнародаван новый крест, созданный по образцу Креста Евфросиньи Полоцкой] / Н. Нехаева // Буг. СЭЗ Брест. — 1997. — № 5-6. — С. 5.

Сіпакоў, Я. Пакланенне святыням: [Пра Крыж Еўфрасінні Полацкай, стварэнне яго копіі М. Кузьмічом і ўрачастасцях з нагоды асвячэння крыжа] / Я. Сіпакоў // Беларусь. — 1998. — № 1. — С. 1.

Соніч, А. Полацкі крыж: [У т.л. пра мастака] / А. Соніч // Беларус. мінуўшчына. — 1998. — № 1.-С. 3-6.

Адраджэнне святыні: [Гіст. аднаўлення Крыжа Еўфрасінні Полацкай мастаком Міколаем Кузьмічом] // Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны = Животворный символ Отчизны / Аўт. — уклад. У. А. Арлоў; пер. на рус. У. Арлоў. — Мн. : «Асар», 1998. — С. 205-243.

Краснобаева, Э. Крест Евфросинии Полоцкой / Э. Краснобаева // Мир металла. — 1999. — № 2. — С. 28.

Харэўскі, С. Скрадзены скарб-2: Крыж Еўфрасінні Полацкай / С. Харэўскі // Наша ніва. — 1999. — 9 жн. — С. 1, 6-7.

Кузьмич, Н. П. Связующая нить / Н. П. Кузьмич; Лит. запись А. А. Петрашкевич // Крест — красота церкви =Крыж — краса царквы = Cross — beanty of ehureh: История создания и воссоздания Креста Преподобной Евфросиньи Полоцкой / Л. Алексеев, Т. Макарова, Н. Кузьмич, В. Дышиневич. — Мн.: Четыре четверти, 1998. — С. 68-86.

Самасюк, Г. Адраджэнне святыні / Г. Самасюк // Драгіч. веснік. — 1999. — 18 верас.

Барута, С . Крыж Еўфрасінні Полацкай / С. Барута // Бел. ніва. — 2000. -30 дек.-С.8

Мороз, В. В. Святыни уходят и … возвращаются / Фото С. Бутрина // Мир металла. — 2000-2001 (зима). — [№ 1]. — С. 34-35.

24 августа 2002 года — 5 лет со дня освящения воссозданного Креста преподобной Евфросинии и игуменьи Полоцкой // Духов. вестник. — 2002. — авг. (№ 8). — С.1.

Ланеўская, Г. Крыж Еўфрасінні: [Упамін. М. Кузьміч] / Г. Ланеўская // Мастацтва. — 2003. — № 2. — С. 49.

Стаўратэка для Крыжа

Брест и окрест. Ставротеку выставляют : [Футляр для хранения Креста Ефросинии Полоцкой, воссозд. Н. Кузьмичем] // Веч. Брест. — 2001. — 13 июня. — С. 1.

Листопад, Н. Выставка одного предмета: [Футляр для воссозданного Креста Евфросинии Полоцкой выставл. в гл. выставочном зале Бреста] / Н. Листопад // Заря. — 2001. — 19 июня.

Рубашевский, Д. Уникум представлен брестчанам / Д. Рубашевский // Веч. Брест. — 2001. — 20 июня. — С. 3.

Козлович, В. «На благо церкви и благодати Белой Руси…»: [Ставротека для Креста Евфросинии Полоцкой выставлена на всеобщее обозрение] / В. Козлович // Брест, курьер. — 2001. — 21-27 июня. — С. 10.

Панасюк, М. Футляр для Крыжа Еўфрасінні Полацкай / М. Панасюк // Нар. трыбуна. — 2001. — 30 чэрв.

Ішчанка, С. «Па рэйках памяці» у малітве за Беларусь…: [У т.л. пра мастака — майстра стаўратэкі для Крыжа Еўфрасінні Полацкай] / С. Ішчанка,

Г. Жынкоў // Культура. -2001. — 30 чэрв. — 6 ліп. — С. 1, 9-10.

Аксенін, С. Аклад для Крыжа Ефрасінні / С. Аксенін // ЛіМ. — 2001. – 13 ліп. — С. 3.

Хроніка мастацкага жыцця: Выстаўкі: [У Брэсце прайшоў паказ новага шэдэўра М. Кузьміча — стаўратэкі для Крыжа Еўфрасінні Полацкай] // Мастацтва. — 2001. — № 7. — С. 54.

Рака для захавання мошчаў Святой Еўфрасінні

Кузьміч, М. «Трапятанне» як патаемны нерв ювелірнасці / Мікалай Кузьміч // Культура. -2002. — 7-13 снеж. (№ 48). — С. 13.

Арлова, І. Вяртанне святыні: Захавальніцу мошчаў Еўфрасінні Полацкай узнаўляе берасцейскі майстар / І. Арлова // Нар. трыбуна. — 2002. — 13 снеж.

Гробницу изготовят в Бресте : [Брест. худож.-эмальер Н. Кузьмич намерен восстановить гробницу Евфросинии Полоцкой] // Брест. газ. — 2003. — 9 июня. — С. 2.

Сайты i фрагменты сайтаў ў Інтэрнэце

События с 25. 11. 2002 по 01. 12. 2002 Категории: Беларусь, родились http://www.prazdnik.bu/displavweek-01. 12. 2002-cat-3. html

Дата модификации: 06. 12. 2003, 75 Кб.

Polotsk.net Региональные новости Архив новостей Июнь 3 http://polotsk.net/press/archives/6 2.shtml

Дата модификации: 29. 11. 2003, 39 Кб.

BrestOnline/Daily News/Brest,Belarus/Archive: http://www.brestOnline.com/Dailynews/LokaI/arc5-2001-shtme Дата модификации: 25.10.2003, 190 Кб.

Выставки — продажи картин, живопись, искусство. http://trikita.narod.ru/woman33.html

Дата модификации: 13.09.2003, 16 Кб.

TUT.BU//Baши новости ТУТ!//Николай Кузьмич намерен восстановить гробницу Евфросиньи Полоцкой. http://www.tut.bu/News/belarus/24031.html Дата модификации: 07.09.2003, 31Кб.

Белорусская Деловая Газета — online. Новости Беларуси. http://www.bdq.bv/newnews/topic.shtml? 102,2

Дата модификации: 14.09.2003, 27 Кб.

Белорусская деловая газета, 1359а от 08/09/2003, стр. 18. http://bdq.press.net.bu/2003/09/2003 09 08.1359a/pl8.shtml

Дата модификации: 14.09.2003, 11 Кб.

ТРИК Новости http://www.tric.info/cqi-bin/info.cqi?dok=/cqi-bin/news/news.cqi&action

=printmsq&id=200…

Дата модификации: 25.06.2003, 14 Кб.

Вершы, прысвечаныя Міколу Кузьмічу

Пракаповіч, М. Крыж Еўфрасінні Полацкай / М. Пракаповіч // Нар. трыбуна. — 1998. — 31 кастр.; ЛіМ. — 1999. — 15 студз. — С. 8.

Гордева, Г. Великое орудие спасения! : К изнесению Креста преподобной Евфросинии Полоцкой, воссозданного Н. Кузьмичем, в Свято-Симеоновском соборе г. Бреста // Гордеева, Г. Укрой своим покровом, преблагая : Стихотворения / Г. Гордеева. — Брест, 2001. — С. 176.

Выявы твораў мастака

Брошь. 1994. Эмаль, металл. 8×4 = Broosh. 1994. Enamel, metali. 8×4: [Репрод.] // Художники Брестчины. 50 лет: Альбом-каталог / Авт.-сост.

Б. Крепак и др.; Дизайн и вёрстка И. Рыжковой; Фото репрод. Э. Кобяк, Р. Кобяк; Пер. И. Желудко; Бел. союз художников. Брест, обл. орг., Брест, комбинат «Мастацтва». — Мн., 1997. — С. 51.

Кампазіцыі з серыі «Чорнае i белае»: [Рэпрад.] // Крыніца. — 1990. -№ 8. — С. 1, 20-21.

Крыж Еўфрасінні Полацкай: [Рэпрад.] // Беларуси саюз мастакоў: Энцыкл. давед. / Аўт.-склад. Б. А. Крэпак і інш. — Мн., 1998. — С. 283; Крест — красота церкви = Крыж — краса царквы = Cross — beanty of ehuren: История создания и воссоздания Креста преподобной Ефросиньи Полоцкой /

Л. Алексеев, Т. Макарова, Н. Кузьмич, B. Дышиневич. — Мн.: Четыре четверти, 1998. — С. 5, 56-62.

Купалле. Трыпціх. Эмаль. 1984: [Рэпрад.] // Мастацтва Беларусь — 1987. — № 10. — C. 23.

Ставротека к Кресту Ефросиньи Полоцкой. Эмали: [Репрод.] // Художники Брестчины-2002: Альбом-каталог / Авт.-сост. М.Коньков, А. Жук, А. Грищук, Б. Крепак; Брест, обл. орг. общественного об-ния «Белорусский Союз художников». — Мн., 2002.-С. 71.

Відэафільмы

Дабро стварай : Дакументальная стужка / Рэж. Шталь Шалялевіч.

Шлях да святыні : Дакументальная стужка / Аўт. сцэн. Уладзімір Купрыенка; Рэж. Віктар Шавялевіч; Фундатар Анатоль Сілівончык. — Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».

Алфавітны паказальнік імёнаў

Аксенін С                                           3,7 Александров Н.                                    4 Алексеев Л. В.                               5, 6,8 Антаноўская I.                                      4 Антонава Т.                                       4, 5 Арлова I.                                                7 Арлоў У.                                                6 Бараноўскі I.                                          5 Барута С.                                               6 Барысюк У.                                           3 Бунеева Л.                                             5 Бурык К.                                                4 Бутрин С.                                               7 Викторевич В.                                       6 Глущенко Т.                                  4, 5, 6 Гордева Г.                                              8 Грищук А.                                         4, 9 Дзенісейка А.                                        3 Дудзюк 3.                                              4 Дышиневич В.                                  6, 8 Ефанов В.                                              2 Желудко И.                                       2, 8 Жук А.                                               4, 9 Жынкоў Г.                                             7 Зырко Н.                                                3 Ішчанка С.                                             7 Кобяк Р.                                             2, 8 Кобяк Э.                                         2, 4, 8 Козлович В.                                   3, 4, 7 Коньков М.                                        4, 9 Краснобаева Э.                                     6 Крашэўскі А.                                         4 Крэпак Б.                            2, 3, 4, 6, 8, 9Купрыенка У.                                        9 Лагвіновіч А.                                        3 Ламук В.                                                5 Ланеўская Г.                                          7 Левчук Г.                                           4, 5 Листопад Н.                                           7 Макарова Т. И.                                  5, 8 Макоўская А.                                        6 Мароз В.                                            2, 7 Мильто А.                                              6 Мінкін А.                                               2 Мука Ф.                                                 5 Нехаева Н.                                             6 Николайчук В.                                  2, 6 Панасюк М.                                   3, 6, 7 Півавар Э.                                              2 Пракаповіч М.                                       8 Рубашевский Д.                                    7 Рубашевский Ю.                                   3 Рыжкова И.                                        2, 8 Самосюк Г.                                            6 Свістуновіч С.                                       5 Сілівончык А.                                       9 Сіпакоў Я.                                              6 Смолина Л.                                            3 Соніч А.                                                 6 Сосонная С.                                           5 Спасюк А.                                              5 Супрунюк О.                                         4 Тарасюк У.                                            3 Тиборовская Т.                                     5 Ткачук Н.                                               3 Харэўскі С.                                            6 Шавялевіч В.                                         9 Шалялевіч В.                                         9 Шеламова Т.                                         4 Ясковіч В.                                               5

Складальнік                                                              І. М. Антаноўская

Рэдактары                                                                 Л. М. Саханчук, Т. С. Кавенька

Адказны за выпуск                                                   А. М. Мяснянкіна

Сакавік 2004

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.